صدها کارگر مک دونالد در ۲۰ شهر قصد دارند چهارشنبه ۲۷ ماه مه یک روز قبل از نشست سالانه سهامداران شرکت اعتصاب کنند

این اعتصاب توسط اتحادیه بین المللی خدمات کارمندان خدمات پشتیبانی می شود و توسط کمپین کارگران حداقل دستمزد “مبارزه برای ۱۵ دلار” برگزار می شود. ….

——————————————————–

22699

صدها کارگر مک دونالد در ۲۰ شهر قصد دارند چهارشنبه ۲۷ ماه مه یک روز قبل از نشست سالانه سهامداران شرکت اعتصاب کنند.

آنها می گویند ما در شرایط بسیار بدی بسر می بریم و هدف آنها از این اعتصاب تلاش برای فشار آوردن به رستورانهای زنجیره ای فست فود برای بهبود وضعیت شغلی شان،  و عدم حمایت کافی برای کارگران در طول بیماری همه گیر COVID-19 است.
سازمان دهندگان کارگری می گویند حداقل در ۱۷ ایالت  کارگران مک دونالد با COVID-19 درگیر شده اند. آنها همچنین از نظر سنجی بیش از ۸۰۰ کارگر مک دونالد از ۳۱ مارس تا ۶ آوریل استناد کردند که در آن ۴۲٪ گفته اند  که مدیریت به آنها گفته از ماسک و دستکش استفاده نکنند. در این نظرسنجی همچنین ۴۶٪ گفته اند با احساس بیماری بدلیل ترس از تنبیه و جریمه به محل کار آمده اند.

این اعتصاب توسط اتحادیه بین المللی خدمات کارمندان خدمات پشتیبانی می شود و توسط کمپین کارگران حداقل دستمزد “مبارزه برای ۱۵ دلار” برگزار می شود.

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.