پیام قدردانی کارگران هفت تپه از زحمات بی دریغ خانم زیلابی وکیل کارگران هفت تپه

درود بر این همه غیرت و زنانگی شما! درود بر شما که الگویی برای تمام زنان و مردان آزادی خواه کشورمان هستید. ….

—————————————————-

22690

پیام قدردانی کارگران هفت تپه از زحمات بی دریغ خانم زیلابی وکیل کارگران هفت تپه

خانم زیلابی بزرگوار! خسته نباشید
این پیروزی لغو احکام کارگران هفت تپه را به خانم زیلابی وکیل کارگران هفت تپه تبریک می گوییم و صمیمانه از زحمات چندین ساله ایشان تشکر می کنیم. بدون مزد و مواجب ،حتی بعضا با هزینه شخصی پیگیر پرونده های کارگران هفت تپه از شوش و دزفول تا اهواز و تهران بودند.

در این روزگاری که اکثر مردم همه چیز خود را دو دوتا چهارتا انجام می دهند، ایشان بدون چشم داشت و از سر انسانیت تا پایان کار کنار کارگران ماندند و حتی در این راه برای پاپس کشیدن از پرونده کارگران بارها تهدید شدند و برای ایشان پرونده سازی هم شد، اما یک قدم هم عقب ننشستند و هر بار مصمم تر از همیشه پیگیر شدند. درود بر این همه غیرت و زنانگی شما! درود بر شما که الگویی برای تمام زنان و مردان آزادی خواه کشورمان هستید.

زنده باد کارگران هفت تپه
زنده باد حامیان هفت تپه کانال مستقل کارگران هفت تپه

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.