امید اسدبیگی و محمد خنیفر در یک قاب اما یکی مجرم ولی دیگری سربلند!

امید اسدبیگی و باند همراهش در سومین روز دادگاه بزرگترین پرونده اختلاس ارزی کشور! در این جلسه معلوم شد که آنها ارز را برای واردات شکر و به زمین زدن کارخانه نیشکر هفت تپه و سود شخصی خودشان استفاده کرده اند! ….

———————————————————————-

34515

امید اسدبیگی و محمد خنیفر در یک قاب اما یکی مجرم ولی دیگری سربلند!

امید اسدبیگی و باند همراهش در سومین روز دادگاه بزرگترین پرونده اختلاس ارزی کشور!
در این جلسه معلوم شد که آنها ارز را برای واردات شکر و به زمین زدن کارخانه نیشکر هفت تپه و سود شخصی خودشان استفاده کرده اند!

در همین دستگاه قضائی محمد خنیفر، اسماعیل بخشی، علی نجاتی و تنی چند از حامیان کارگران هفت تپه به سال های طولانی حبس محکوم شده اند زیرا به اختلاس های همین آقا که امروز دادگاهی شده اعتراض کرده بودند! این اختلاسگر آزادانه به دادگاه میرود اما کارگران را ضرب و شتم و شکنجه و محبوس میکنند!

امید اسدبیگی با دیدن یکی از کارگران هفت تپه یعنی محمد خنیفر در دادگاه قطعا حال خوبی نداشته است! او در این تصویر در حال عرق ریختن از ترس است نه از شرم! و مخصوصا لحظه ای که یک گاری پر از پرونده های سنگین او را به اتاق دادگاه وارد میکنند!
اما عرق اصلی را وقتی خواهند کرد که با اتحاد همه کارگران، هفت تپه از وجودشان پاک شود و به کارگران واگذار شود.

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.