پرستاران اصفهانی امروز مقابل دادستانی نسبت به تبعیض‌ها اعتراض کردند

جمعی از پرستاران استان اصفهان دراعتراض به اجرا نشدن قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و همچنین تبدیل وضعیت نشدن نیروهای شرکتی و قراردادی، در مقابل ساختمان دادگستری اصفهان تجمع کردند ….

———————————————————–

34502

پرستاران اصفهانی امروز مقابل دادستانی نسبت به تبعیض‌ها اعتراض کردند

به گزارش ایلنا جمعی از پرستاران و کادر درمانی اصفهان در اعتراض به عدم اجرای قوانین بر زمین مانده پرستاری از سوی دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت برای پیگیری مطالبات خود به دادستانی رفتند.
پرستاران خواهان اجرای قانون تعرفه‌گذاری، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، فوق‌العاده ویژه، برطرف کردن کمبود نیروی انسانی و برطرف کردن تبعیض در کارانه هستند.

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.