برگزاری جلسه بازپرسی اکرم رحیم پور و تداوم فشار بر جعفر عظیم زاده

تمامی اقدامات اخیر چه در رابطه با پرونده سازی علیه جعفر و چه اکرم رحیم پور قطعاً در راستای اعمال فشار بر جعفر عظیم زاده و در زندان نگه داشتن وی است. اینگونه اقدامات ضد انسانی و مشمئزکننده هر بار بیشتر نقاب از چهره ضدکارگری نهادهای امنیتی بر میکشد. ….

—————————————————–

3444

برگزاری جلسه بازپرسی اکرم رحیم پور و تداوم فشار بر جعفر عظیم زاده

امروز  چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت اکرم رحیم پور همسر جعفر عظیم زاده طبق احضاریه ای که برای او صادر شده بود به شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقلاب تهران مراجعه نمود.
بازپرس شعبه، اکرم رحیم پور را از بابت اطلاع رسانی درباره همسرش از طریق مصاحبه با رسانه ها مورد بازخواست قرار داد و ضمن اعلام اینکه قرار بازداشتی برای اکرم رحیم پور صادر شده است اما با تبدیل آن به قرار کفالت، اکرم رحیم پور را ملزم نمود که باید شخصی را بعنوان کفیل طی روزهای آینده به دادگاه معرفی نماید. اکرم  در دفاع از اتهام انتسابی، اطلاع رسانی و اعتراض به عدم آزادی و یا مرخصی به همسرش را حق خود دانسته است.

تشکیل پرونده قضایی برای  رحیم پور از یکسو در جهت سرکوب خانواده زندانیان سیاسی است تا صدای اعتراض زندانیان و خانواده هایشان را ساکت نمایند و از سوی دیگر در جهت اعمال فشار بر جعفر  برای واداشتن او به تسلیم و تمکین درمقابل برخوردهای سرکوبگرانه و ضدانسانی نهادهای امنیتی در ضدیت با هرگونه فعالیت صنفی و مطالبه گرانه است.

در ماههای اخیر برای  عظیم زاده که در زندان اوین محبوس است پرونده سازی جدیدی را شکل داده اند تنها به این قصد که وی را در زندان نگه دارند. طبق بخشنامه های آزادی و مرخصی اسفندماه جعفر  بایست از زندان آزاد میشد اما با دستاویز قرار دادن اتهام تبلیغ علیه نظام و پرونده سازی جدید مانع از آزادی وی شدند.

مصادیق این پرونده سازی جدید صدور بیانیه به همراه هفت تن دیگر از زندانیان سیاسی در اعتراض به عدم تأمین هزینه های درمان زندانیان در مراکز خارج از زندان توسط سازمان زندانها و قوه قضاییه بود که در آبانماه سال گذشته صادر شده بود و دیگری نیز پیام صوتی  عظیم زاده در  سال گذشته در اعتراض به دستگیری و پرونده سازی برای کارگران هفت تپه و مرضیه امیری و بازداشت شدگان روز جهانی کارگر بود.

در اثبات غیرواقعی بودن اتهام تبلیغ علیه نظام به جعفر  با مصادیق بالا اینکه پس از بیانیه زندانیان با درخواست حق زندانیان برای انتقال به مراکز درمانی خارج از زندان با هزینه دولت، هیأتی از مسئولین در مراجعه به زندان پیگیر این خواسته شدند و این خود اثبات کننده واقعی بودن درخواست جعفر و دیگر زندانیان است و خود مسئولین نیز با پیگیری این خواسته بر آن صحه گذاشتند.
نکته دوم درباره پیام صوتی عظیم زاده در اعتراض به دستگیری و پرونده سازی برای کارگران هفت تپه و مرضیه امیری و  بازداشت شدگان روز کارگر است و اکنون خود دستگاه قضایی با رفع اتهام از کارگران هفت تپه و مرضیه امیری  بر واقعی بودن اعتراض جعفر مهر تأییدگذاشته است.

پس یقیناً این مصادیق که خود مواردی بارز و واقعی بوده و هست نمیتواند در راستای اتهام زنی جدید به جعفر عظیم زاده دستاویز قرار بگیرد.

این پرونده سازی جدید هیچگونه پایه ی واقعی ندارد و تنها در جهت ممانعت از آزادی جعفر عظیم زاده است وگرنه با وجود اینکه چندین ماه و یکسال از بیانیه جعفر و پیام صوتی وی میگذرد چرا همان زمان اقدام به پرونده سازی و اتهام زنی علیه وی انجام نشد و اکنون که مسئله آزادی جعفر مطرح است مستمسک یک پرونده سازی قرار گرفته است.

تمامی اقدامات اخیر چه در رابطه با پرونده سازی علیه جعفر و چه اکرم رحیم پور قطعاً در راستای اعمال فشار بر جعفر عظیم زاده و در زندان نگه داشتن وی است. اینگونه اقدامات ضد انسانی و مشمئزکننده هر بار بیشتر نقاب از چهره ضدکارگری نهادهای امنیتی بر میکشد.

اِعمال فشار و پرونده سازی علیه جعفر عظیم زاده و اکرم رحیم پور باید برچیده شود و جعفر به فوریت و بدون قید و شرط آزاد گردد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۳۱ اردیبهشت ۹۹
https://t.me/ettehad

———————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.