تعداد ۱۰۷ هزار و ۱۷۱ مدرسه فرسوده در کل کشور و ۱۳ هزار و ۳۶۴ مدرسه فرسوده در تهران وجود دارد

این آخرین آمار ثبت شده از مدارس فرسوده است. ….

——————————————————

3441

تعداد ۱۰۷ هزار و ۱۷۱ مدرسه فرسوده در کل کشور و ۱۳ هزار و ۳۶۴ مدرسه فرسوده در تهران وجود دارد.

هرانا:
با روی کار آمدن دولت ها دستوراتی تحکمی و قاطع که تیتر رسانه ها می شوند، برای رسیدگی به وضعیت مدارس صادر می شود اما فرسودگی ها همچنان باقی است و خطر در یک قدمی دانش آموزان قرار دارد.

سیدعلی یزدی خواه، نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ درصد مدارس تهران فرسوده است گفت: “تهران پرتراکم ترین کلاس های درس کشور را در خود جای داده است. به لحاظ بودجه های کلان عمرانی در نوسازی از جمله تهران می توان گفت که به تعداد مدارس با ایمنی ناکافی در تهران افزوده شده است”.

————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.