فعال مدافع حقوق معلمان جعفر ابراهیمی در پرونده‌ای جدید در دادسرای رسانه تفهیم اتهام و با قرار کفالت موقتا آزاد شد

بازیرس پرونده ابتدا قرار وثیقه صادر نمود که به دلیل عدم توانایی تودیع وثیقه قرار تبدیل به قرار کفالت شد و با کفالت دو تن از معلمان، ابراهیمی موقتا آزاد گردید. ….

——————————————————–

فعال مدافع حقوق معلمان جعفر ابراهیمی در پرونده‌ای جدید در دادسرای رسانه تفهیم اتهام و با قرار کفالت موقتا آزاد شد

روز گذشته سی‌ام اردیبهشت جعفر ابراهیمی فعال مدافع حقوق معلمان و بازرس شورای هماهنگی در پرونده‌ای جدید برای تفهیم اتهامات در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافت. اتهام ایشان تبلیغ علیه نظام و مصداق اتهام، انتشار بیانیه‌ها و مواضع کانون صنفی معلمان می‌باشد. ابراهیمی ضمن رد اتهام انتسابی، از عملکرد صنفی و آموزشی حق‌طلبانه خود دفاع نمود. بازیرس پرونده ابتدا قرار وثیقه صادر نمود که به دلیل عدم توانایی تودیع وثیقه قرار تبدیل به قرار کفالت شد و با کفالت دو تن از معلمان، ابراهیمی موقتا آزاد گردید.

لازم به ذکر است در بهمن ۹۷ ، اطلاعات سپاه پس از تحصن سراسری فرهنگیان پرونده‌ای علیه این فعال صنفی گشود و با حکم بازرسی منزل وسایل جعفر ابراهیمی ضبط و وی را احضار و دو جلسه مورد بازجویی قرار داد این پرونده جدید بر اساس گزارش اطلاعات سپاه شکل گرفته است. همچنین به دنبال دستگیری وی در دی ماه ۹۸ در ادامه اعتراضات آبان ، پرونده‌ دیگری علیه وی توسط وزارت اطلاعات گشوده شده است که این پرونده نیز در مرحله بازپرسی در دادگاه انقلاب استان البرز است.

————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.