بازگشت بکار کارگران حق طلب اخراجی اداره کل بنادر و دریانوردی بندرامام بدنبال تجمع اعتراضیشان مقابل فرمانداری ماهشهر

روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت، کارگران حق طلب اخراجی اداره کل بنادر و دریانوردی بندرامام بدنبال تجمع اعتراضی روز گذشته شان مقابل فرمانداری ماهشهربرسرکارشان بازگشت داده شدند. ….

——————————————————-

3440

بازگشت بکار کارگران حق طلب اخراجی اداره کل بنادر و دریانوردی بندرامام بدنبال تجمع اعتراضیشان مقابل فرمانداری ماهشهر

روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت، کارگران حق طلب اخراجی اداره کل بنادر و دریانوردی بندرامام بدنبال تجمع اعتراضی روز گذشته شان مقابل فرمانداری ماهشهربرسرکارشان بازگشت داده شدند.
اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان منطقه ویژه اقتصادی بندرامام درخصوص اعتراض کارگران شرکت همت ‌کاران بیانیه ای بشرح زیر صادر کرد:

به دنبال تجمع صنفی شماری  از کارگران  شرکت همت‌کاران  در مقابل  ساختمان فرمانداری  ماهشهر به منظور رسیدگی به مطالبات شان،  جلسه فوق العاده ای در محل فرمانداری با حضور نمایندگان اداره کل بنادر و دریانوردی، اداره کار بندر امام خمینی و کارگران برگزار و مسائل مربوط به وضعیت کارگران معترض بررسی و مصوباتی اتخاذ شد.

با توجه به اختلاف برداشت از قوانین مناطق ویژه و عدم تمایل برخی از کارگران به انعقاد قرار دادکار،  مقرر شد باتوجه به عدم وجودقرارداد کار جدید درسال۹۹  ، پیمانکار مربوطه حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارگران مذکور را براساس آخرین قرارداد  پرداخت  و تا هنگام بررسی کامل مطالبات آنان ازطریق مراجع قانونی وذیصلاح، به کار خود در کارگاه خویش ادامه دهند.

———————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.