شریعتی استاندار به نفع اسدبیگی در روند دادگاه دخالت میکند!

شریعتی استاندار رشوه خوار خوزستان تا امروز، هرگونه حمایت ممکن را از این اختلاسگران انجام داده است و این شریعتی است که با این اقدامات ضد کارگری و ضد مردمی اش امنیت مردم و منطقه و جامعه را به خطر میاندازد. ….

—————————————————————–

logo-7tapeh

شریعتی استاندار به نفع اسدبیگی در روند دادگاه دخالت میکند!

بنا بر خبر موثقی که یکی از کارمندان استانداری خوزستان برای کانال مستقل کارگران هفت تپه ارسال کرده – و اسناد و شواهد آنرا هم ضمیمه کرده است- شریعتی استاندار رشوه خوار خوزستان که یک دستگاه آپارتمان از اسدبیگی ها در کیان پارس اهواز رشوه گرفته است در حمایت از امید اسدبیگی فعال شده و اول تلاش کرد دادگاه اسدبیگی به تاخیر بیافتد و وقتی موفق نشد دارد تلاش میکند که دادگاه او علنی برگزار نشود و محاکمه اسدبیگی از تلویزیون پخش نشود تا کارگران هفت تپه و مردم منطقه و خوزستان از ماوقع و اختلاس های این باند کثیف و ضد کارگر آگاه نشوند.

بر اساس توضیحات مفصل این کارمند استانداری و بر اساس اسنادی که ارسال کرده است، شریعتی استاندار خوزستان در همراهی با باند روحانی-جهانگیری و برای خوش خدمتی به آنها برای ارتقای مقام دست به حمایت از این نورچشمی روحانی و جهانگیری زده است. شریعتی برای توجیه درخواست خودش برای غیر علنی برگزار شدن دادگاه به مقامات امنیتی و قضائی اعلام کرده است که در صورت علنی بودن دادگاه و اطلاع کارگران هفت تپه و مردم شوش و منطقه از جزئیات سرسام آور و اختلاس های نجومی اسدبیگی ها، مشکلاتی به وجود می آید. شریعتی سعی دارد با توجیهات احمقانه جلوی برگزاری علنی این دادگاه را بگیرد که تا کنون موفق نشده است. پخش جریان دادگاه منجر به لو رفتن برخی نزدیکان شریعتی و جهانگیری و همدستان آنها خواهد شد.

در صورت غیر علنی برگزار شدن دادگاه اسدبیگی باز هم معلوم میشود که دستگاه قضائی هم در این بازی کاملا شریک است و فقط برای خودنمایی و ساختن چهره عدالت طلبانه دست به برگزاری دادگاه صوری زده است.
شریعتی استاندار رشوه خوار خوزستان تا امروز، هرگونه حمایت ممکن را از این اختلاسگران انجام داده است و این شریعتی است که با این اقدامات ضد کارگری و ضد مردمی اش امنیت مردم و منطقه و جامعه را به خطر میاندازد.

منبع کانال مستقل کارگران.نیشکر هفت‌تپه
۲۷اردیبهشت ۹۹

—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.