اتحادیه معلمان انگلیس در بیانیه ای بازداشت مجدد و پرونده سازی جدید علیه اسماعیل عبدی را نقص آشکار حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی دانست و آن را محکوم کرد

ما مطلع شدیم که اسماعیل عبدی، فعال کانون صنفی معلمان ایران  (تهران) به زندان بدنام اوین بازگردانده شده است. ….

———————————————————

esmaeil-abdi

اتحادیه معلمان انگلیس در بیانیه ای بازداشت مجدد و پرونده سازی جدید علیه اسماعیل عبدی را نقص آشکار حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی دانست و آن را محکوم کرد

در این بیانیه آمده است که:
ما مطلع شدیم که اسماعیل عبدی، فعال کانون صنفی معلمان ایران  (تهران) به زندان بدنام اوین بازگردانده شده است.

در یک بی عدالتی وحشتناک نه تنها اسماعیل عبدی به زندان بازگردانده شد تا هفت ماه باقیمانده از مدت شش سال حبس را تمام کند، بلکه اکنون رژیم ۱۰ سال زندان دیگر را نیزپرونده او افزوده است.

دبیرکل NASUWT دکتر پاتریک روچ گفت:

“اسماعیل هیچ جرمی مرتکب نشده است، او صرفاً به دلیل فعالیت مشروع در کانون صنفی معلمان ایران (تهران) به بند کشیده شده است. وی تصمیم به محکوم کردن آقای عبدی به سال های بیشتر زندان را، نقض فاحش حقوق بشر دانست و گفت که این امر به منظور ترساندن اعضای کانون های صنفی معلمان و مدافعان حقوق بشر طراحی شده است.

وی گفت: “جهان و از جمله اتحادیه معلمان انگلیس NASUWT، با چشم های باز تحرکات حکومت ایران بر علیه فعالین صنفی معلمان و حقوق بشر، را دنبال می کند و اجازه نمی دهد این بی عدالتی غیر انسانی و وحشیانه نادیده گرفته شود. اتحادیه معلمان انگلیس برای  مختومه اعلام کردن محکومیت اسماعیل عبدی تلاش می کند و از مقامات ایران می خواهد به همه تشکلات صنفی اجازه دهند تا فعالیت های مشروع خود در دفاع از حقوق معلمان و کارگران را بدون ترس از آزار و اذیت و مجازات انجام دهند.”

بن پادلی
مسئول مطبوعات و رسانه ها

Ben Padley,
Press and Media Officer
NASUWT, Hillscourt, Rose Hill, Rednal, Birmingham, B45 8RS
0121 457 6269/07785 463 119

————————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.