امیرجواهری لنگرودی: کارگران و زحمتکشان ایران در دوراهی جان و نان! کارگران می گویند: ما زندگی نمی کنیم؛ ما زنده مانی می کنیم!

اربابان زر و زور و ذینفعان نظام، برجان و تبار طبقه ما چنگ انداخته و امنیت شغلی و معاش کارگران و زحمتکشان را سلب و آنان را به فلاکت دچار کرده اند. ابعاد فلاکت در حدی است که اکنون در توصیف دوران بحران کرونایی و ویرانی وضعیت موجود، به در راه بودن انفجار گرسنگی اشاره می شود. ….

——————————————————-

3388

ادامه مقاله را در “فرمت پی دی اف” در لینک زیر مطالعه کنید:

http://www.lajvar.se/wp-content/2020/05/Roozshomar-kargari-4Maj.pdf

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.