بازداشت تنی چند از کارگران معترض شهرداری کوت عبدالله

دستگیری و بازداشت کارگران به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی صورت گرفته است. ….

———————————————–

3384

بازداشت تنی چند از کارگران معترض شهرداری کوت عبدالله

سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه، با شکایت یکی از مسئولین شهرداری کوت عبدالله تنی چند از کارگران این شهرداری که در تجمعات اعتراضی برای مطالبه حقوق خود شرکت کرده بودند، بازداشت شدند.

دستگیری و بازداشت کارگران به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی بوده است.

———————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.