هیراد پیربداقی جهت تحمل حبس احضار شد

هیراد پیربداقی،  طی احضاریه‌ای جهت اجرای حکم شش ماه حبس تعزیری به شعبه یک اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران فراخوانده شد. ….

—————————————————-

hirdad

هیراد پیربداقی جهت تحمل حبس احضار شد

هیراد پیربداقی،  طی احضاریه‌ای جهت اجرای حکم شش ماه حبس تعزیری به شعبه یک اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران فراخوانده شد.

پیربداقی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. بر اساس این احضاریه که در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۹۹ صادر و به صورت الکترونیک ابلاغ شده، به  پیربداقی گفته شده ظرف ۵ روز از زمان ابلاغ خود را به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب معرفی کند.

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.