جلسه فعالین کارگری در هفت تپه با نماینده مدیریت

مصوب شد که حق غذا از ۱۵۰ هزار تومان در ماه، به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد و سایر مطالبات عرفی نیز طی یک هفته بوسیله اقای آمیلی در هیئت مدیره شرکت تعیین تکلیف شود تا تصمیمات بعدی اتخاذ گردد ….

—————————————————-

logo-7tapeh

جلسه فعالین کارگری در هفت تپه  با نماینده مدیریت

در جلسه امروز شنبه که فعالین کارگری هفت تپه  با آقای آمیلی، نماینده تام الاختیار  مدیریت داشتند، مصوب شد که حق غذا از ۱۵۰ هزار تومان در ماه، به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد و سایر مطالبات عرفی نیز طی یک هفته بوسیله اقای آمیلی در هیئت مدیره شرکت تعیین تکلیف شود تا تصمیمات بعدی اتخاذ گردد. ضمنا مصوب شد هرسال سی درصد به حق غذا افزوده شود تا ارزش ریالی با توجه به تورم کاسته نشود.

۲۰ اردیبهشت ۹۹
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.