اتحاد سراسری بازنشستگان ایران: خط فقر اردیبهشت ۹۹ به ۹ میلیون تومان رسید؛ چند میلیون نفر در فقر مطلق هستند؟

با چنین خط معیاری باید گفت که شوربختانه دستکم نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر و در فقر مطلق قرار خواهند گرفت، آن هم در شرایطی که بحران کرونا باز هم دستکم صدها هزار نفر را بیکار (دائمی یا موقتی) کرده و بسیاری از کسب و کارها را به تعطیلی کشانده است. ….

———————————————————–

3365

خط فقر اردیبهشت ۹۹ به ۹ میلیون تومان رسید؛ چند میلیون نفر در فقر مطلق هستند؟

در شرایطی که رکود اقتصادی ناشی از خروج ایالات متحده از توافق برجام و بازگشت تحریم های این کشور علیه ایران در بیش از یک سال اخیر باعث رکودی شدید در اقتصاد کشور، کاهش صادرات نفت و تورم شدید شده بود، ویروس کرونا تیر خلاصی بر پیکر خانوارهای ایرانی بود که به سختی می خواستند خود را با شرایط موجود وفق دهند. این یعنی باز هم سقوط بخش های بیشتری از جامعه به زیر خط فقر، خط فقری که اردیبهشت پارسال ۸ میلیون تومان برای یک خانوار ۴ نفره اعلام شده بود و امسال در ماه اردیبهشت ۹ میلیون تومان محاسبه شده است.

با چنین خط معیاری باید گفت که شوربختانه دستکم نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر و در فقر مطلق قرار خواهند گرفت، آن هم در شرایطی که بحران کرونا باز هم دستکم صدها هزار نفر را بیکار (دائمی یا موقتی) کرده و بسیاری از کسب و کارها را به تعطیلی کشانده است. این در شرایطی است که پایه دستمزد کارگردان در سال ۹۹ با کش و قوس های فراوان در نهایت روی عدد ۱٫۸ میلیون تومان بسته شد در حالی که بسیاری از کارگران حتی از این حداقلی نیز محروم بوده و قرارداد کاری نداشته یا به دلیل شرایط بد اقتصادی ناچار به پذیرش شرایط غیرقانونی کارفرمایان هستند.

اما حتی اگر همه کارگران را شامل این حداقل حقوق ماهیانه مصوب نیز بدانیم به راستی چگونه خانواده ای می تواند با حدود ۲ میلیون تومان در ماه امرار معاش کند، در روزگاری که قیمت یک پراید به سوی ۱۰۰ میلیونی شدن پیش می رود و تورم غیررسمی اما ملموس انسان را به وحشت می اندازد؟ بهر ترتیب آمارهای رسمی دولت در زمینه تورم و فقر نیز اگر چه بسیاری آن ها را به چالش می کشند اما همچنان قابل توجه هستند و گمان نمی رود رونق بورس یا پاک کردن ۴ صفر از واحد پول ملی بتواند گرهی از گره های کور کارگرانی که فریادشان به جایی نمی رسد باز کند.

دولت نیز ظاهراً برای برون رفت از این بحران اقتصادی که با شیوع کرونا بدتر نیز شد و در شرایطی که با کسری بودجه شدیدی روبروست، چاره را در حمایت از کارفرمایان برای افزایش تولید در سال جهش تولید دیده و دیگر مانند گذشته آن حمایت نصف و نیمه از کارگران را نیز کنار گذاشته است. خط فقر اردیبهشت ۹ میلیون تومان برای یک خانواده ۴ نفره اعلام شده اما چه بسیار کسانی که حتی یک نهم این عدد نیز در طول ماه درآمد ندارند، موضوعی که در دوران خانه نشینی کرونایی، خشونت خانوادگی را افزایش داده و مشکلات بیشتری را علاوه بر جنبه مالی خود سبب شده است.
حسین علی پناهی

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران

https://t.me/etehadesarasari

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.