«در سوگ ابراهیم»، شعر از فرح نوتاش

ترکیه… یقین تو
اعضای حزب بی عدالت و بی توسعه را
عادلانه….
در مدار توسعه آنقدر خواهی چرخاند
تا به بیرونی ترین نقطه در مدار زمین
پرتاب شوند ….


———————————————————

در سوگ ابراهیم

ترکیه….
یقین تمام قد بپا خواهی خاست
و زمین… از برخاستن یکبارۀ تو
در جا خواهد لرزید
و تو… با تمام جان
بلند ترین نعره های تاریخ ترکیه را
از جگر … بر خواهی کشید
و با خشم و نفرتی بس جوشان
نظام ارتجاعی ترکیه را
زیر و رو خواهی کرد

ترکیه… یقین تو
اعضای حزب بی عدالت و بی توسعه را
عادلانه….
در مدار توسعه آنقدر خواهی چرخاند
تا به بیرونی ترین نقطه در مدار زمین
پرتاب شوند

و یقین …
از شکستن دروازه های
زندان های ترکیه
باز نخواهی ماند

ولی من…
دریاها را گریه خواهم کرد
و هرگز… به جمعیتی که در انتظار باد
برای تنظیم جهت خود
صف کشیده اند…
نخواهم پیوست

خشم عظیم ابراهیم
در قطره قطره مردن را
در جان …
با  لحظه های زندگی
پیوند باید زد
و برای زیر و رویی و تغییر
و رسوا کردن طلا خوران جهان
به فریادهای پر خروش
بدل باید کرد

مرگ حتمی
ولی چگونه زیستن و چگونه مردن
سئوالی باقی

فرح نوتاش
وین ۷ ماه مه ۲۰۲۰
کتاب شعر ۹
www.farah-notash.com

—————-

ابراهیم گوکچک ، یکی از اعضای گروه موسیقی انقلابی یوروم ترکیه بود که در اعتصاب غذا، در اعتراض به ممنوعیت کنسرت و زندانی شدن تحت حاکمیت اردوغان ، بعد از ۳۲۳ روز ، در ۷ ماه مه ۲۰۲۰ در بیمارستانی در ترکیه جان باخت.

———————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.