شماره ۵۶ سوسیالیسم کارگری منتشر شد

سوسیالیسم کارگری بازتاب دهنده مبانی نظری و مشی سیاسی سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان ….

—————————————–

دانلود نشریه:
http://lajvar.se/pdf/socialism-kargari-56.pdf

—————————————–

3339

—————————————–

دانلود نشریه:
http://lajvar.se/pdf/socialism-kargari-56.pdf

—————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.