جنایت جمهوری اسلامی ایران علیه کارگران افغانستان در روز جهانی کارگر

اعلامیه مشترک “سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان” و “اتحاد سوسیالیستی کارگری” به مناسبت جنایت جمهوری اسلامی ایران در قبال کارگران افغانستان.
کارگران ایران و افغانستان متحد و با همبسته­گی تمام این جنایت را محکوم می کنند و خواهان مجازات عاملان و آمران آن هستند. ما از همۀ سازمان ها و نهادهای کارگری و مردمی می خواهیم تا این جنایت را محکوم کنند و اعتراض خود را نسبت به این فاجعه ابراز نمایند. ….

———————————————————

3335


جنایت جمهوری اسلامی ایران علیه کارگران افغانستان در روز جهانی کارگر

بیش از پنجاه نفر از کارگران افغانستانی که برای فروش نیروی کار راهی ایران بودند، در منطقۀ مرزی درۀ ذوالفقار توسط عوامل جمهوری اسلامی دستگیر و به شدت شکنجه شدند. پس از شکنجه و رفتار غیر انسانی بیش از بیست نفر از آنها به رودخانۀ هری رود انداخته شدند که تعدادی از آنها کشته و عده یی هم مفقود هستند. اخبار حکایت از آن دارد که مفقود شده گان نیز جان باخته اند اما اجسادشان هنوز پیدا نشده است. جمهوری اسلامی طبق معمول جنایت و انسان ستیزی خود را منکر شده و گفته است که در این باره تحقیق خواهد شد. جمهوری اسلامی طی چهل سال حاکمیت خود نه تنها علیۀ کارگران و مردم ایران جنایات بی شماری انجام داده است بلکه در منطقه نیز جنایات متعددی را مرتکب شده است. از همان ابتدا کارگران افغانستانی به شدت مورد آزار و اذیت بوده اند و بارها فجایع زیادی در این مورد رقم خورده است. سرکوب کارگران افغانستانی به همراه استثمار شدید با کمترین دستمزد و حقوق انسانی همراه بوده و فرهنگ ضدیت علیه افغان ها را در ایران جمهوری اسلامی به شدت رواج داد و بارها آنها چه در جنگ ایران و عراق و چه در جنگ سوریه مورد سو استفاده قرار گرفته اند. اکنون نیز بار دیگر جنایتی را رقم زده که در کارنامۀ سیاهش باقی خواهد ماند.

رژیم های حاکم بر افعانستان و از جمله رژیم اشرف غنی-عبدالله و حامیان جهانی آن­ها نیز در رقم خوردن همۀ این فجایع و جنایات شریکند. آنها چنان شرایط وخیم اقتصادی را برای کارگران و مردم ایجاد کرده اند که برای بسیاری چاره یی جز مهاجرت برای به دست آوردن کار و لقمۀ نانی باقی نمانده است. افزایش فاصلۀ طبقاتی و گسترش بیکاری در بین کارگران آنها را ناچار به پذیرش ریسک مهاجرت به ایران و دیگر کشورها کرده است. رژیم سرمایه داری غنی-عبدالله با صدور نیروی کار به دیگر کشورها، در واقع کارگران افغانستان را به مسلخ می فرستد و بدین ترتیب آنها مسؤول و شریک در این جنایت می باشند.

کارگران ایران و افغانستان متحد و با همبسته­گی تمام این جنایت را محکوم می کنند و خواهان مجازات عاملان و آمران آن هستند. ما از همۀ سازمان ها و نهادهای کارگری و مردمی می خواهیم تا این جنایت را محکوم کنند و اعتراض خود را نسبت به این فاجعه ابراز نمایند. ما کارگران مرز و وطن نداریم. همه در کنار هم و متحد علیه حکومت ها و از آن جمله حکومت های اسلامی ایران و افغانستان مبارزه می کنیم و هر گونه تبعیض نژادی و تبعیض ملیتی و جنایت علیه بشریت را محکوم می نماییم. این کارگران که در روز کارگر کشته شدند نماد هزاران و میلیون ها کارگر جان باخته هستند که سرمایه داران آنها را به قتل رسانده اند.

ننگ و نفرت بر شکنجه گران و آدم کشان!
زنده باد انترناسیونالیسم کارگری!
سرنگون باد رژیم های سرمایه داری و اسلامی ایران و افغانستان!

سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان
اتحاد سوسیالیستی کارگری
۶ می ۲۰۲۰ ؛ ۱۷ ثور / اردیبهشت ۱۳۹۸

www.asrejadid.org
www.facebook.com/workersocialism
workersocialist.org

—————————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.