آلوده شدن تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه به ویروس کرونا

براساس خبرهای دریافت شده طی چند روز اخیر حدود ده تا پانزده نفر از کارگران نیشکر هفت تپه شاغل در قسمت  کورهای بخار و ‌‌قسمت تولید شکر در کارخانه، به ویروس کرونا مبتلا شده اند. ….

———————————————————

logo-7tapeh

آلوده شدن تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه به ویروس کرونا

براساس خبرهای دریافت شده طی چند روز اخیر حدود ده تا پانزده نفر از کارگران نیشکر هفت تپه شاغل در قسمت  کورهای بخار و ‌‌قسمت تولید شکر در کارخانه، به ویروس کرونا مبتلا شده اند. این در حالی است که هیچ گونه تدابیری از طرف مسئولین شرکت برای جلوگیری از شیوع وآلوده شدن بیشتر کارگران تا این‌لحظه صورت نگرفته است وهمچنان کارخانه بصورت روال عادی در حال کار  می‌باشد .

سندیکای کارگران  نیشکر هفت تپه آلوده شدن  کارگران نیشکر هفت تپه را نشانه بی کفایتی کارفرما و افرادی می داند که در هفت تپه مسئول هستند.
کارفرما و نماینده گان او باید  تمهیدات، امکانات و ملزومات  لازم برای حفظ جان کارگران در محیط کار را فراهم کنند، در غیر اینصورت لازم است کارگران تا رفع خطر ویروس کرونا  در مرخصی باشند و حقوق و مزایای دوران کار را دریافت کنند.

سه شنبه ۱۶واردیبهشت ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
syndica.hafttape@gmail.com

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.