نسل‌کشی درسیم

در تلاشی برای انکار هویت کردها دولت ترکیه تا سال ۱۹۹۱ کردها را جزو ترک‌های کوهستانی رده‌بندی می‌کنند. ….

—————————————————–

3313

نسل‌کشی درسیم

امروز سال‌گرد آغاز نسل‌کشی درسیم است. طی سال‌های ۳۸ ـ ۱۹۳۷ تحت فرمان آتاترک بین ۵۰ تا ۷۰ هزار کرد علوی قتل عام و بیش از ۱۰۰ هزار نفر تبعید شدند.

بر پایه مجله تحقیقات نسل‌کشی، با رهبری گروه ترکان جوان برنامه از میان بردن هویت مردم کرد، بیرون راندن آن‌ها از سرزمین اجدادیشان و جابجایی آن‌ها در گروه های کوچکتر انجام شده‌ است. در این دوره مردم کرد مجبور به جابجایی و پیاده‌روی‌های مرگ‌آور و اجبار به ترک کردن گردیدند.

در میان این جابجایی‌های اجباری، حدود ۳۵۰ هزار نفر از آنان از بین رفتند. این کردها توسط گروه ترکان جوان مجبور به راهپیمایی‌های مرگ‌آور شبیه به آنچه برای ارامنه اتفاق افتاد شدند. که بخشی از برنامه‌ای بود که برای از بین بردن هویت کردها در ترکیه انجام شد. همچنین این جنبش دلیلی است بر نگاهی که دولت ترکیه تا سال ۱۹۹۱ به کردها داشته‌است. در تلاشی برای انکار هویت کردها دولت ترکیه تا سال ۱۹۹۱ کردها را جزو ترک‌های کوهستانی رده‌بندی می‌کنند.

3314

sarkhatism@
https://t.me/SarKhatism

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.