پایان زندان پروین محمدی

پروین محمدی، فعال کارگری، از دستگیر شدگان ششم اردی بهشت سال گذشته در پارک جهان نما که به یکسال زندان محکوم شده بود مشمول بخش نامه اخیر قوه قضا ئیه قرار گرفت و به زندان باز نگشت. ….

—————————————————

parvin-mohammadi

پایان زندان پروین محمدی

پروین محمدی، فعال کارگری، از دستگیر شدگان ششم اردی بهشت سال گذشته در پارک جهان نما که به یکسال زندان محکوم شده بود مشمول بخش نامه اخیر قوه قضا ئیه قرار گرفت و به زندان باز نگشت.
ایشان در سال گذشته در آستانه اول ماه می همراه با ۱۲ معترض دیگر در پارک جهان نما باز داشت شد، که از میان آنها ، هاله صفر زاده، پروین محمدی و علیرضا ثقفی هر یک به یک سال زندان محکوم شدند. پروین محمدی برای گذراندن دوران محکومیت خود به مدت دو ماه در زندانی کچوئی کرج بود که قبل از عید به مرخصی آمده بود و در مراجعه به زندان پس از مرخصی حکم آزادی را به او ابلاغ کردند.

————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.