بیانیۀ فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری به مناسبت روز جهانی بهداشت و ایمنی در کار

فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری، با ۱۰۰ میلیون عضو مبارز خود که در ۱۳۲ کشور جهان کار و تلاش می کنند، از همه کارگران می خواهد که مبارزه خود را برای دست یابی به اقدامات بهداشتی و ایمنی درمحل های کار، برای واکسن رایگان و ایمن برای مردم ادامه داده و تقویت کنند. برای خدمات بهداشتی عمومی و رایگان با کیفیت بالا و پزشک در محیط های کار. بهداشت و ایمنی کارگران فراتر از سود! ….

————————————————

WFTU

بیانیۀ فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری به مناسبت روز جهانی بهداشت و ایمنی در کار

بهداشت و ایمنی کارگران فراتر از سود!
همه ساله ۶.۳۰۰ نفر از مردم جان خود را به خاطر “حوادث” ناشی از کار از دست می دهند، که اکثر آن حوادث ناشی از جرایم کارفرمایان هستند. این در حالیست که علت درگذشت بیش از ۳/۲ میلیون نفر از کارگران در سال نیز ناشی از بیماری های مرتبط با کار است. سالانه ۳۱۷ میلیون “حادثه” در محیط های کار اتفاق می افتد. امسال نیز کارگران با تهدیدات بیماری همه گیر کووید ۱۹ روبرو هستند، که به سرعت در ادارات پر رفت و آمد، کارخانه ها، انبارها، معادن، سفرهای دریایی و سایر محل های کار و یا در وسایل حمل و نقل عمومی که کارگران برای رفتن به محل کار از آن ها استفاده می کنند، گسترش می یابد.

تاکنون ده ها هزار کارگر آلوده شده و هزاران نفر به دلیل غم انگیز نبود اقدامات بهداشتی و ایمنی، تجهیزات محافظ شخصی و رعایت فاصله ایمنی جان خود را از دست داده اند. تأخیر یا تقابل دولت های سرمایه دار و کارفرمایان برای تعطیل کردن واحدهای بزرگ تولیدی محل اجتماع کارگران، نتایج اسف باری در شمال ایتالیا، ایالات متحدۀ آمریکا، ترکیه و بسیاری مناطق دیگرداشته است. اکنون نیز کارفرمایان شروع به بازگشایی مجدد آن واحدها می کنند.

حتی کارگرانی که درخط مقدم مبارزه با بیماری همه گیر کورونا ویروس قرار دارند، پزشکان، پرستاران، کارکنان بهداشت و درمان و سایر خدمات غیرقابل تعویض، بدون سلاح باقی می مانند. کمبودهای اسف انگیز لوازم حفاظت شخصی مناسب، تجهیزات و سازه های پزشکی ناکافی، سیستم های بهداشتی عمومی ناکارآمد و بیمار، در میان دیگرعوامل، منجر به آلودگی درصد بالایی از پزشکان و کارمندان مراقبت های بهداشتی شده است.

در سیستم بهره کشی سرمایه داری که کسب سود انحصارها همیشه برتر از سلامتی کارگران است، سلامتی به عنوان یک هزینه تلقی می شود. و در جایی که تحقیقات علمی با آنتاگونیسم صنایع بهداشتی مواجه است، نخستین کسانی که در مجموع این هزینه ها را پرداخت می کنند کارگران و اقشار وسیع مردم هستند، به ویژه در این بحران همه گیر. فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری، با ۱۰۰ میلیون عضو مبارز خود که در ۱۳۲ کشور جهان کار و تلاش می کنند، از همه کارگران می خواهد که مبارزه خود را برای دست یابی به اقدامات بهداشتی و ایمنی درمحل های کار، برای واکسن رایگان و ایمن برای مردم ادامه داده و تقویت کنند. برای خدمات بهداشتی عمومی و رایگان با کیفیت بالا و پزشک در محیط های کار. بهداشت و ایمنی کارگران فراتر از سود!

دبیرخانه
۲۷ آوریل ۲۰۲۰

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.