«فراشکافت ها» نوشته باب آواکیان

“فراشکافت‌ها” نوشته باب آواکیان برای توضیح مختصات اساسی سنتز نوین کمونیسم است. این نوشته یک درک پایه‌ای در باره سنتز نوین کمونیسم به جویندگان نسل نوین کمونیست ارائه می‌دهد. ….

——————————————

توضیح مترجم:  “فراشکافت‌ها” نوشته رفیق باب آواکیان رهبر حزب کمونیست انقلابی برای توضیح مختصات اساسی سنتز نوین کمونیسم است. این نوشته یک درک پایه‌ای در باره سنتز نوین کمونیسم به جویندگان نسل نوین کمونیست ارائه می‌دهد.

مدتها پیش این نوشته در چند بخش مختلف توسط همین مترجم برای اولین بار به فارسی ترجمه و در سطح گسترده توسط زحمات ادمین‌های وبلاگ‌های ناشر افکار کمونیستی منتشر شده است. و هم‌اکنون ترجمه نهایی کلیه بخش‌ها بصورت یک جزوه در دسترس عموم قرار می‌گیرد. تذکر دو نکته ضروری است. اول آنکه با وجود آنکه مترجم بارها متن انگلیسی را با متن فارسی مقایسه نمود و به متن اصلی وفادار مانده است و از خود چیزی به متن اصلی رفیق آواکیان اضافه نکرده است، با اینحال این نباید ترجمه رسمی قلمداد شود، زیرا کلیه حق طبع و نشر به ناشر تعلق دارد؛ دو دیگر آنکه در هر صفحه توضیحات لازم که در متن اصلی نیست و در پرانتزها با فونت کوچک مشخص گردیده، از مترجم می‌باشد و با علامت (م) مشخص شده است.

این جزوه به جوانان پرشور نسل نوین چالشگر، این جویندگان و پویندگان حقیقت علم کمونیسم، به کلیه کمونیست‌های انقلابی، به کلیه مردم ستم‌کش و تحت استثمار ایران و جهان و به‌ویژه به رفقای “گروه کمونیست‌های انقلابی سنتز نوین کمونیسم در ایران” برای ایجاد یک حزب کمونیست انقلابی در ایران  و پیشبرد یک انقلاب کمونیستی با هدف ساختن یک جامعه سوسیالیستی نوین که اولین گامش سرنگونی انقلابی نظام سرمایه‌داری تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و برای نیل به هدف نهایی کمونیسم است، تقدیم می‌گردد.

۱ تیرماه ۱۳۹۸
مترجم: برهان عظیمی

مطالعه مطلب در لینک زیر:

http://lajvar.se/pdf/farashekaftha_2.pdf

———————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.