اعتصاب رانندگان خط واحد شهری همدان

روز پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه، راننده‌های خط واحد شهری بخش خصوصی همدان یک هفته است که در حال اعتصاب هستند. ….

———————————————–

3188

اعتصاب رانندگان خط واحد شهری همدان

بنا به گزارش منتشره روز پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه، راننده‌های خط واحد شهری بخش خصوصی همدان یک هفته است که در حال اعتصاب هستند.
بر اساس گزارشات علت اعتصاب رانندگان، پایین بودن کرایه‌ها و عدم حمایت از آنها است.به گفته این رانندگان اعتصاب آنها تا زمان رسیدگی به خواسته هایشان ادامه پیدا میکند.گفتنی است که پیشتر نیز صدها راننده ون در همدان در اعتراض به کم بودن سهمیه بنزین اعتصاب کرده و از سرویس‌دهی خودداری کرده بودند.

——————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.