اطلاع رسانى تعدادى از فعالین کارگرى شهر سنندج

فعالین کارگری شهر سنندج در حرکتی جمعی و مسئولانه امروز سه شنبه ١٩ فروردین اقدام به پخش مواد ضدعفونی در سطح محلات فقیرنشین این شهر کردند که با استقبال مردم حاضر در محل روبرو شد.  ….

———————————————–

این روزها در شرایطی که کارگران و زحمتکشان جامعه، عامدانه و منطبق با منطق سرمایه از کمترین و ابتدائى ترین  امکانات بهداشتی بی بهره اند. فعالین کارگری شهر سنندج در حرکتی جمعی و مسئولانه امروز سه شنبه ١٩ فروردین اقدام به پخش مواد ضدعفونی در سطح محلات فقیرنشین این شهر کردند که با استقبال مردم حاضر در محل روبرو شد.

- لیست محلاتی که مواد ضدعفونی پخش شده است.
(کانی کوزله- نایسر- جاده‌ی بیمارستان- غفور- کمیز- حاجی آباد- پیرمحمد- کارگران مکانیک و فنی کار- جورآباد- فرح.)

خواست و مطالبات فوری و بدون قید و شرط فعالین کارگری شهر سنندج مطرح شده به قرار زیر:

۱- دولت ها موظفند که بهداشت و خدمات درمانی رایگان و منطبق با استانداردهای روز را برای تک تک افراد جامعه فراهم کنند.

۲- تامین مایحتاج اولیه و ضروری تمام اقشار فرودست جامعه

۳- ارائه ی بیمه ی بیکاری و تخصیص منابع مالی لازم از طرف دولت به تمامی لایه های آسیب پذیر جامعه.

تعدادى از فعالین کارگری سنندج

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.