«برای هلین بولک»، شعری از فرح نوتاش

آری راه تو … راه مردن است
ولی نه مرگی زار و منفعل
اعتراضی بس جانکاه
و ایستاده مردن است ….

—————————————————


3042

هلین بولک

گل نو شکفته
بر گسترۀ بی حصار دشت آوازهای عشق
چه زیبا نشست
نغمۀ شور انگیز جان تو
بر تلاطم جان های بی قرار
و ایستادن …
چه زیبا تراوید از سرود تو

شور بخش بود و هست
صوت دل انگیز تو
در اعتلای انسان …
علیه ظلم و زور
در عشق بی مرز تو
به سوی شکوه نور

عزیز من… دریا دریا جان های بی قرار …
در انتظار شنیدن آواز و دیدنت
ولی تو در اعتراض و خشم
در انتخاب غمبار قطره قطره مردنت

آری راه تو … راه مردن است
ولی نه مرگی زار و منفعل
اعتراضی بس جانکاه
و ایستاده مردن است

فرح نوتاش
وین ۵ مارس ۲۰۲۰

کتاب شعر ۹
www.farah-notash.com

———————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.