جوابیه سهیل عربی زندانی سیاسی به سخنگوی قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضائیه به دخترم توضیح دهد که اتهام مضحک فعالیت تبلیغی علیه نظام یعنی چه؟ و به او بگوید چرا این سالهای طولانی محروم از حتی یک روز مرخصی در زندان بوده ام. به دخترم بگو که فقط به دلیل بیان حقایق و عدالت خواهی ما را از هم جدا کردید. ….

—————————————————

soheil-arabi

جوابیه سهیل عربی زندانی سیاسی به سخنگوی قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرنگاران مدعی شد که “به تمامی زندانیان مرخصی داده شد مگر عده ای قاتل و سارق خطرناک”!!. او با وقاحت تکرار می کند که “افرادی که در زندان مانده اند یا قاتل هستند و یا سارقان خطرناک.”

اما واقعیت دقیقا خلاف ادعای اسماعیلی است. مرخصی ویژه نوروز امسال نیز شامل اختلاس گران و افراد متصل به حکومت شد که با سو استفاده از سمت و پست خود اقدام به رانت خواری و اختلاس های نجومی کرده بودند. اتفاقا آنانی که مانده اند عده ای کنشگر سیاسی و روزنامه نگار هستند که به دلیل دفاع از حقوق ستمدیدگان و بیان واقعیتها و مبارزه با ظلم، فساد و بی عدالتی در زندان هستند.

از آنها که مانده اند جعفر عظیم زاده کارگری که به دلیل دفاع از حقوق زحمتکشان جامعه محکوم به تحمل حبس شده است و پدر دو فرزند می باشد را به شما معرفی می کنم. از آنها که مانده اند محمد حبیبی معلمی که به دلیل فعالیت صنفی با هدف بهبود وضعیت زندگی معلمان فرزندان ما محکوم به حبس شده است را به شما معرفی می کنم. از آنان که مانده اند گلرخ ایرایی، آرش صادقی و آتنا دائمی که به دلیل دفاع از حقوق ستمدیدگان و آزادیخواهی حبس را تحمل کرده اند را به شما معرفی می کنم.

از سخنگوی قوه قضائیه بخواهید که پرونده های سهیل عربی، جعفر عظیم زاده، محمد رضا معمارزداه، محمد حبیبی، نرگس محمدی، آتنا دائمی، آرش صادقی، گلرخ ایرایی، … و صدها زندانی سیاسی دیگر را که به دلیل نوشتن چند مقاله و بیان اعتراضات مردم ستمدیده سرزمین خود حبس را تحمل کرده اند در صدا و سیمای ملی شان به مردم نشان دهند تا ببینیم کدام یک از آنها قاتل و یا سارق هستند.

سخنگوی قوه قضائیه به دخترم توضیح دهد که اتهام مضحک فعالیت تبلیغی علیه نظام یعنی چه؟ و به او بگوید چرا این سالهای طولانی محروم از حتی یک روز مرخصی در زندان بوده ام. به دخترم بگو که فقط به دلیل بیان حقایق و عدالت خواهی ما را از هم جدا کردید.

سهیل عربی- زندان بزرگ تهران
۱۲فروردین۹۹

———————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.