نامه جبهۀ مردم برای نجات ایران (خط ۳) به تمامی احزاب و سازمان های ایرانی خارج از کشور

بیایید فریاد زندانیان ایران و جهان باشیم. زندانیان نیز باید مثل هر فرد دیگر از حملۀ ویروس کرونا در امان باشند. تشنج در زندانهای ایران و جهان، دقیقا به همین دلیل است. همه می خواهند از مرگ بگریزند ….

———————————————-

به تمامی احزاب و سازمان های ایرانی خارج از کشور
جبهۀ مردم برای نجات ایران ( خط ۳)
اعلامیه شمارۀ ۲۸

۱۱ فروردین= ۳۰ مارس ۲۰۲۰

امروز با شیوع جهانی ویروس کرونا، زندان کردن به معنای حکم اعدام است.
آیا تمامی این ۲۴۰۰۰۰ نفر زندانی در ایران، محکوم به اعدام هستند؟
آیا ملت ایران این حکم را پذیرفته است؟
و آیا حکم اعدام اصولا قابل پذیرش است؟
و آیا مدافعین حقوق ملت ایران در احزاب و سازمان های مختلف ایرانی، در مقابل این حکم سکوت می کنند؟

نظر جبهۀ مردم برای نجات ایران، خط ۳، (ضد امپریالیست-ضد رژیم ملا)،  آزادی فوری تمام زندانیان سیاسی بی قید وشرط و آزادی فوری تمام زندانیان با جرائم، با قید ضمانت از زندانی و اگر میسر از بستگان است.

پیشنهاد می شود: برای آغاز فعالیت همگانی، مقالۀ در ضمیمه را ، یا هر مقاله ای که صلاح می دانید در این زمینه، در صفحۀ اول تمام سایت ها یمان درج کنیم.

بیایید فریاد زندانیان ایران و جهان باشیم. زندانیان نیز باید مثل هر فرد دیگر از حملۀ ویروس کرونا در امان باشند. تشنج در زندانهای ایران و جهان، دقیقا به همین دلیل است. همه می خواهند از مرگ بگریزند. و حق با تمام آنان است. دفاع از کلیه زندانیان جهان باید اولین موضوع کار تمامی احزاب و سازمان های جهان باشد. اجازه دهید احزاب و سازمان های ایران در این اتحاد عملی، الگوی تمامی احزاب و سازمان های جهانی باشد. برای انعکاس جهانی این اقدام توام ، ارسال یک کپی از مقالۀ درج شده و آدرس سایت به آدرس این خبرنامه ضروری است.
بیایید فریاد زندانیان ایران و جهان باشیم

womens-power.farah-notash.com
www.farah-notash.com

Women’s Power

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.