روزشمار رویدادهای کارگری در ایران – اسفند ۱۳۹۸

از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – خارج کشور ….

——————————————————–

2944

تهیه و تنظیم توسط: فعالین نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – کلن

——–

روزشمار رویدادهای کارگری در ایران – اسفند ۱۳۹۸ در لینک زیر مطالعه کنید:
http://lajvar.se/pdf/roozshomar-esfand-1398.pdf

——————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.