سینا نوری معلم فعال صنفی دلفان: فصلی خواهم نوشت از لج بازی حاکمان

به هر دلیلی حبیبی زندانی شده باشد، ادامه زندانی بودنش در این شرایط خاص، انسانی نیست و به جز لجاجت مسولین من هیچ دلیل دیگری برایش به ذهنم نمی رسد. ….

——————————————————

فصلی خواهم نوشت از لج بازی حاکمان

در آموزه های کودکی مان میگفتند که دروغ کلید همه گناهان است. من در این سال ۹۸ که ساعات پایانیش را می گذرانیم به این باور رسیدم که لجاجت قبل تر از دروغ است. باور دارم که یکدندگی و کله شقی و خودمحوری و لجاجت ِ مسولین کلید همه ی مصیبت های وارد بر کشور ماست. کسی که خود را محور عالم می داند نه صرفا یکی از آحاد میلیاردیِ آدم های زنده، طبیعی است که خود را قبله عالم و اعمالش را کمال پختگی و علمش را لدن بداند و سپس بر هر چیز غیر از آن  سخت بدباور  باشد و آنچه انجام می دهد را تنها راه سعادت بداند و بر آنچه می اندیشد لجاجت ورزد.

اظهارات حمله کنندگان به حرم های قم و مشهد در یکی دو روز اخیر، گویا ترین موید این گفته است. اینان زمین و زمان را ناسزا گفتند که چرا حرم را بسته اند (من تحت هر شرایطی میخواهم به حرم بروم و هر کس غیر از این بگوید غلط کرده است حتی سازمان بهداشت جهانی یا وزیر یا رئیس جمهور). اظهاراتشان وقتی بیشتر مشخص می شود که از سر لجاجت است (یعنی به آن فکر نکرده اند) که فردایش خودشان آن را نفی می کنند و آن را ساده انگارانه می دانند و می گویند بر اثر بی مبالاتی و احساساتی شدن شان بوده آن اعمال و آن گفتار.

نمونه های بسیار دیگر در همین سال از جمله کشتار فجیع آبان جز بر اثر خودخواهی و لجاجت به چه خاطر می تواند انجام گیرد؟ مردمان بسیاری، قطعا نزدیک به تمامی ملت، نسبت به قیمت بنزین اعتراض کردند. برای مثال روحانی که بنا به خواست این مردم مسولیتی به او واگذاری شده جواب می دهد که  ماشین در اختیار مردم گذاشته شده تا با آن تردد کنند نه در خیابان راهبندان ابجاد کند؛ انگار او مخترع ماشین بوده، انگار او صاحب مردم است. مردم هرطور که اعتراض کنند شمایان به خاطر خودخواهی تان زیر بار نخواهید رفت و با خشونت

جواب خواهید داد انچنان که  جواب اعتراض مردمان با گلوله بر پیشانی و قلب شان داده شد. آیا شما خدمتگزاران مردمید و خواست مردم را اجرا می کنید؟
نمونه های بسیار دیگر نیز هست که در تمامی بحران ها و آنچه ناکارامدی مسولین بر سر مردم آورد، رد لجاجت این مسولین را می توان به سادگی پیدا کرد.

بگذار خیالتان را راحت کنم و از از منطق گزاره ها برای ساده کردن موضوع بهره بگیرم؛

مقدمه الف: اصولا اگر لج بازی نباشد کسی که در کاری ناکارامد است مسولیت آن را نمی پذیرد.
مقدمه ب: الان در تمام صحنه ها دچار بحران و ناکارآمدی هستیم.

نتیجه: مسولین ناکارآمدند و کار نابلد. و لذا لجاجت شان باعث اصرار بر ماندن و خراب تر کردن هر روزه ی همه ی امور است.

بیشتر از هر نمونه ای که دل مردمان میهنم را به درد میاورد اما برای من آزاد نشدن #محمد_حبیبی معلم و فعال صنفی در این روزهای آخر سال دردآور است. با وجود شیوع بلای کرونا ویروس که باعث  آزادی ۸۳ هزار نفر از زندانیان یا مرخصی اغلب زندانیان شده، هنوز تا این لحظه محمد حبیبی آزاد نشده…

محمد حبیبی فقط از مشکلات آموزش و پرورش گفته. از مصائبی که وجود مسولینِ ناکارآمد ولی لجباز بر سیستم آموزشی وارد کرده. از اولویتی که باید آموزش رایگان باشد و نیست. از لزوم ارتقای معیشت معلمی که به جای فرصت مطالعه و تحقیق برای تدریس بهتر، وقتش را و ذهنش را ناچار صرف و درگیر شغلهای دوم و سوم میکند. از کودکانی که در مدارس کپری درس میخوانند. از کودکانی که درس نمیخوانند و از تحصیل بازمانده اند.
از کودکان کار… محمد حبیبی از کودکان کار می نوشت…
در این چند روز بسیار منتظر خبر آزادیش بودم

همکاران پیام میگذاشتند در اینستاگرام و تلگرام و بقیه جاها. هر پیام را که میدیدم منتظر بودم که این یکی دیگر حتما پیام آزادی محمد است. همه را نگاه میکردم ولی متاسفانه نبود. هیچکدام پیام آزادی یا مرخصی دو سه روزه محمد نبود.
آخرین پیام را که باز کردم در مورد محمد بود ولی فقط نوشته بود جای معلم زندان نیست.
بر
مظلومیت محمد حبیبی گریستم
بر ظلمی که بر او رفت…

به هر دلیلی حبیبی زندانی شده باشد، ادامه زندانی بودنش در این شرایط خاص، انسانی نیست و به جز لجاجت مسولین من هیچ دلیل دیگری برایش به ذهنم نمی رسد.

سینا نوری معلم فعال صنفی دلفان

https://t.me/edalatxah

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.