گفتگو با بهرام رحمانی «بحران پناهندگی و مشکلات پناهجویان و آوارگان در مرزهای ترکیه و یونان»

برگرفته از برنامه تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۸ اسفند ١٣٩٨ ….

——————————————————–

https://drive.google.com/file/d/1wHVxzsWN1LuacVYM_5gqgFyLXdatkY5v/view

——————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.