“برگ هایی از دفتر ایام؛ یادمانده های اکبر معصوم بیگی”، دفتر اول

مجموعه خاطرات اکبر معصوم بیگی
به مناسبت شصت و نهمین زادروز اکبر معصوم بیگی؛ نویسنده، مترجم، عضو کانون نویسندگان ایران و زندانی سیاسی پیش و پس از قیام بهمن پنجاه و هفت ….

——————————————————

2914

برگ هایی از دفتر ایام؛ یادمانده های اکبر معصوم بیگی

دفتر اول

به مناسبت شصت ونهمین زادروز اکبر معصوم بیگی؛ نویسنده، مترجم، عضو کانون نویسندگان ایران و زندانی سیاسی پیش و پس از قیام بهمن پنجاه و هفت، بر آن شدیم که مجموعه خاطرات او را که، پیش تر به صورت پراکنده منتشر شده بود در یک مجموعه ی دو جلدی گردآوری و منتشر کنیم. با این هدف که، امید داریم این مجموعه و مجموعه هائی از این دست در شناخت دقیق و کامل تر تاریخ مبارزات سیاسی معاصر،یارا باشد.

آفتابکاران جنگل
اسفند ۱۳۹۸

———–
دریافت و مطالعه “برگ هایی از دفتر ایام؛ یادمانده های اکبر معصوم بیگی” (دفتر اول) از لینک زیر:
http://lajvar.se/pdf/barghai-az-daftare-ayam.pdf

—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.