جلسه‌ی طولانی شب گذشته‌ی تعیین دستمزد سال ۱۳۹۹ بدون نتیجه، خاتمه یافت

حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در گفتگو با ایلنا اعلام کرده است: «دولتی‌ها و کارفرمایان باهم دست به‌یکی کرده‌اند تا افزایش مزد را به قهقهرا ببرند و باز هم به روال همیشه، اجرای قانون را زمین بگذراند». ….

——————————————

جلسات تعیین دستمزد با نمایندگان فرمایشی شورای اسلامی کار، در روزهای پایانی یکی از جانکاه‌ترین سالیان معیشتی کارگران و بی‌ثبات‌کارانْ در حالی به نتیجه نمی‌رسد که استقرار در شرایط بحرانی و فاجعه، به زیست روزمره‌ی مزدبگیران بدل شده است. اخراج از محیط‌کار، افزایش تورم نقطه‌ای در قیاس با شاخص زمانی فصول گذشته و خط فقر ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، هیچ‌گونه چشم‌اندازی را جهت آغاز بهار پیش‌رو، مقابل مزدبگیران قرار نمی‌دهد. عدم تخصیص طرح حمایتی افزایش ۳۰۰۰ تومانی قیمت سوخت به اکثریت جامعه و ایده‌ی غیرهمگانی بسته‌ی حمایتی کرونا، همگی در قالب طرح بحث‌هایی رانتی و غیر منتفع به طبقات محروم به میان می‌آید. وضعیتی که دورنمای دستمزدها و سبد خانوار کارگری را بحرانی‌تر و خالی‌تر از گذشته نشان می‌دهد.

—————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.