خانواده زندانیان در ادامه پیگیری های هر روزه به دفتر دادستانی تهران مراجعه کردند

خانواده تعدادی از زندانیان سیاسی و همچنین خانواده جعفر عظیم زاده رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرند و علیرغم پیگیری های هر روزه اما هیچ نشانه ای از آزادی این زندانیان وجود ندارد. ….
———————————————
از روز هفتم اسفند که بخشنامه ای از سوی رئیس قوه قضائیه مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان صادر شد خانواده زندانیان سیاسی و دیگر زندانیان هر روزه به دادیاری ناظر بر زندانها برای پیگیری آزادی زندانیان مراجعه کرده اند و روز شنبه نیز در ادامه این پیگیری ها به دادستانی تهران مراجعه نمودند تا پیگیر آزادی و یا مرخصی زندانیان گردند. این خانواده ها در این شرایط بحرانی شیوع بیماری و خطر ابتلا تا غروب در محل دادستانی تهران و بدون هیچ نتیجه ای منتظر ماندند و تنها به آنها اعلام گردیده بود که جلسه ای با حضور دادستان و دادیار ناظر بر زندانها برای بررسی همین موضوع موافقت با مرخصی زندانیان در جریان است که در نهایت به خانواده ها گفته شد که روز یکشنبه به محل دادیاری ناظر بر زندانها مراجعه کنند و نتیجه جلسه و اینکه چه کسانی میتوانند به مرخصی بروند به آنها اعلام خواهد شد.

خانواده تعدادی از زندانیان سیاسی و همچنین خانواده جعفر عظیم زاده رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرند و علیرغم پیگیری های هر روزه اما هیچ نشانه ای از آزادی این زندانیان وجود ندارد. لازم به ذکر است که تعدادی از زندانیان که ” مرخصی رو” هستند از زمان مرخصی های گذشته وثیقه هایشان در پرونده ضبط شده است و تنها با موافقت دادستانی میتوانند بدون انجام امور اداری دست و پاگیر به خارج از زندان بیایند.

عدم پاسخگویی درست توسط دادستانی و دادیاری ناظر بر زندان و عدم مبادرت به تسریع در امر آزادی زندانیان نشان از کارشکنی های جدی آنها علیرغم بخشنامه رئیس قوه قضائیه است که صراحتاً بر موافقت با مرخصی زندانیان تأکید داشت.

————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.