«امید»، شعر از محمود طوقی

می گریزی
از تورها و دام ها می گذری
تا ما بیائیم و هزار باره تورهای خود را  در آب رها کنیم
ما امید خود را از دست نمی دهیم ….

———————————————-

2896


امید


می گریزی
از تورها و دام ها می گذری
تا ما بیائیم و هزار باره تورهای خود را  در آب رها کنیم

ما امید خود را از دست نمی دهیم

بگذار صاعقه ها بیایند و
امیدهای ما را خاکستر کنند
بگذار بادهای وحشی بیایند و
رویاهای ما را به انتهای جهان ببرند

روزی باد شرطه خواهد آمد
و ما قایق های خود را به آب خواهیم زد
و ترا ای بخت نامراد
در تورهای خود خواهیم دید


——————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.