کرونا و معضلات کارگران ساختمانى

کارگران ساختمانى در این روزها علاوه بر مشکل نداشتن شغل دائم، درآمد ماهیانه ثابت و بیمه، دغدغه  بیمارى کرونا و مشکل بیکارى ناشى از آن را هم دارند. ….

——————————————

2895

از روزى که رسانه هاى دولتى بصورت رسمى وجود ویروس کرونا در ایران را اعلام کردند سیل بیکارى کارگران هم شروع شد. بطورى که وسیعترین حد بیکارى کارگران ساختمانى را شاهد هستیم. کارگرانى که بصورت روز مزد نیروى کار خود را میفروشند آنهمدر بدترین شرایط وشدت کاری. کارگرانى که همه روزِ در محل هایى مشخص بصورت متراکم مى ایستند سپس تا لحظه غروب آفتاب مشغول کار میشوند آنهم در شرایطى که بیمه ندارند حقوق روزانه شان با چانه زنى غیر منصفانه تعیین میشود، در محل کار از نهار خبرى نیست و خرج خرید البسه ، دستکش هم به عهده خودشان است.

اما دغدغه هاى این زحمتکشان در روزگار شیوع کرونا کمى متفاوت تر از دغدغه دیگر اعضاى جامعه است. آنها از اینرو که شغل دائم یا حقوق ثابت ندارند نمیتوانند از تعطیلى هاى گسترده اى که در صنعت ساخت ساز کشور به دلیل شیوع کرونا اتفاق افتاده است خوشحال باشند. در واقع در وضعیتى که اکثر اجتماع از ترس شیوع کرونا خواستار تعطیلى اماکن عمومى، بخصوص محل هاى کار خویش هستند کارگران ساختمانى به دلیل نبود بیمه و حقوق در روزگار تعطیلى بیشتر از بیمارى کرونا نگران بیکارى و بی پولى ناشى از کرونا هستند.

از طرف دیگر بنا به گفته رئیس اداره درمان و بهداشت شهرستان فسا افرادى که در دوره نهفتگى ویروس کار بدنى سنگین و استراحت نامناسب داشته باشند در دوره بروز بیمارى وضعیت نامناسب تر و حاد ترى را تجربه خواهند کرد. حال باید نگریست که کارگران روز مزد ساختمانى که از طلوع آفتاب در محل هاى مخصوص تجمع کارگران که توسط شهردارى ها مشخص شده است با کمترین میزان رعایت بهداشت تا غروب آفتاب به انتظار مینشینند هم از امکان بالاى مبتلا شدن به ویروس کرونا در هراسند هم از بیکارى که این ویروس آنان را به آن دچار کرده است در چه رنجى هستند.

مشاهدات میدانى نشان میدهد از ترس شیوع ویروس کرونا بسیارى از کارگاه هاى ساختمانى تعطیل و یا نیمه تعطیل مى باشند پس از اینروست که ما شاهد وفور کارگران ساده در میادین شهرى هستیم که این اتفاق موجب شده است تا کارگران به ناچار مزد کمترى را نسبت به بهمن ماه از کارفرما طلب کنند.

جان کلام!
کارگران ساختمانى در این روزها علاوه بر مشکل نداشتن شغل دائم،درآمد ماهیانه  ثابت و بیمه ،دغدغه  بیمارى کرونا و مشکل بیکارى ناشى از آن را هم دارند.

https://t.me/ettehad

————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.