محمود صالحی: کارگران زندانی را آزاد کنید

ما کارگران، خواستار آزادی کلیه زندانیان سیاسی هستیم. ….

————————————

MahmoudSalehi

استناد به بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۱۴۰۵۶/ ۹۰۰۰ به تاریخ ۷/۱۲/۹۸ قوه قضائیه که برای کلیه مراجع قضایی در سراسر کشور ارسال شده است. باید کلیه زندانیان زیر ۵ سال به طور موقت به مرخصی اعزام شوند. همچنین در بخشنامه فوق تاکید شده است که دادستانها ی سراسر کشور مسئول اجرای این بخشنامه بوده و دادستان کل کشور بر حسن اجرای آن نظارت خواهند کرد.

ولی کارگران زندانی به اسامی ۱ – جعفر عظیم زاده ۲ – خبات دهدار ۳ – هادی تنومند ۴ – زانیار دباغیان ۵ توفیق محمودی ۶ – اسحاق روحی هنوز در زندان هستند و با توجه به اظهارات خانواده این عزیزان؛ دادستانها هیچ اقدامی جهت آزادی این کارگران انجام نمی دهند.

ما کارگران، خواستار آزادی کلیه زندانیان سیاسی هستیم.

——————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.