شعر از حسین اکبری به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن

روزهایت با تبعیض
به شب می گراید
هر روز را هشت مارس بدان
تا یاد آور برابری باشی ….

——————————————————

8-mars-4

امروز
فردا
روزهای دیگر
تو زن هستی
روزهایت با تبعیض
به شب می گراید
هر روز را هشت مارس بدان
تا یاد آور برابری باشی
هشت مارس برهمه زنان و برابری خواهان مبارک

“حسین اکبری” هفتم مارس ۹۸

——————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.