ممانعت از آزادی فروزان یزدانی پور علی رغم درخواست وثیقه

فروزان یزدانی پور دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران، علی رغم تعیین وثیقه ی ۵٠٠ میلیونی از جانب شعبه ۴ دادسرای اوین، پس از گذشت ١٣ روز، همچنان در بازداشت به سر می برد. ….

————————————–

2809

عدم آزادی یزدانی پور در حالی ادامه می یابد که خانواده ی وی بدلیل شیوع ویروس کرونا و نگرانی از وضعیت وی هر روز پیگیر آزادی او هستند و مسئولین امر آنان را همچنان در سرگردانی قرار داده اند.
گفتنی است فروزان یزدانی پور روز سوم اسفند، یک روز پس از بازداشت پدرش، در منزل مسکونی خانوادگی خود در تهران توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شده و پس از گذشت ١٣ روز از بازداشت، امکان تماس یا ملاقات برای وی فراهم نشده و همچنان در شرایط نامعلومی به سر می برد.

—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.