محمد کیانوش راد نماینده پیشین مردم اهواز با تفهیم اتهامات جدید

محمد کیانوش‌راد پس از تفهیم این عناوین اتهامی، دفاعیه آخر خود را نیز مطرح کرده و پرونده در روند صدور حکم قرار خواهد گرفت. ….

——————————————–

امتداد:
محمد کیانوش راد، نماینده پیشین مردم اهواز در مجلس ششم و عضو سابق شورای مرکزی حزب اتحاد ملت که چندی پیش با تفهیم عنوان اتهامی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی با تودیع وثیقه از بازداشت آزاد شده بود، صبح دیروز با حضور در شبعه بازپرسی یک شهید مقدس مورد تفهیم عناوین اتهامی “نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام قرار گرفته و قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی را به این شعبه تسلیم کرد.

در بخش نخست عنوان اتهامی این فعال سیاسی اصلاح طلب در خصوص نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، مواردی نظیر انتشار بیانیه ۷۷ نفره، سیاه‌نمایی علیه سپاه، هجمه علیه نهادهای امنیتی و قضائی، حمایت از اعتراضات کارگری، القای ناکارآمدی نظام در اداره جامعه، تحریک جریانات قومی عرب، انتشار بیانیه‌ها و سخنرانی‌ها و همچنین، حمایت از گروه‌های غیرقانونی مطرح شده است.
همچنین در بخش دوم عنوان اتهامی این فعال سیاسی در رابطه با فعالیت تبلیغی علیه نظام مواردی مانند، هجمه به نهادهای قضائی و امنیتی و حمایت از بازداشت‌شدگان و زندانیان سیاسی، انتشار نامه در حمایت از زندانیان سیاسی، مصاحبه با سایت‌های ضدانقلاب، تبلیغ علیه شورای نگهبان و تبلیغ علیه دین و روحانیت مطرح شده که در نوع خود، بدیع به نظر می‌رسد.

لازم به ذکر است که محمد کیانوش‌راد پس از تفهیم این عناوین اتهامی، دفاعیه آخر خود را نیز مطرح کرده و پرونده در روند صدور حکم قرار خواهد گرفت.

——————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.