نارضایتی رانندگان شرکت واحد از تبعیض شهرداری در نوع برخورد بین رانندگان و کارگران واحد با کارکنان شهرداری

تعدادی از رانندگان شرکت واحد با پیام هایی در پی وی سندیکا، از بی توجهی مدیریت شرکت واحد در رعایت پیشگیرانه و تدابیر لازم برای  رانندگان در جهت جلوگیری از ابتلا به بیماری کرونا و تبعیض بین کارکنان شهرداری و کارگران واحد اعتراض دارند. ….
——————————————-

این رانندگان‌ در پیام هائی به سندیکا اعلام کرده اند که هنوز مدیریت شرکت واحد و مسئولان شهرداری هیچ تدابیر  جدی و موثری  برای جلوگیری از ابتلا شدن رانندگان به ویروس کرونا درنظر نگرفته اند  و هنوز رانندگان نه دستکش و نه ماسک و نه مواد ضدعفونی کننده شخصی مانند آن پکچی که نمایندگان مجلس دریافت کرده اند نگرفته اند درصورتی که روزانه با صدها مسافر بطور مستقیم سرو کار دارند و در مبدا و مقصد خطوط کابین راننده توسط عوامل ضدعفونی کننده ها ضدعفومی نمی گردد . متاسفانه بر اساس همین گزارشات رانندگان ، عواملی که اتوبوس ها را ضدعفونی میکنند موادی را از میله ها روی زمین چکه میکند بدون توجه به اینکه کف اتوبوس ها را هم مورد شستشو با مواد قرار دهند از درب جلو وارد واز درب عقب خارج میشوند و فقط روی صندلی ها و میله ها مواد میپاشند.

از آنجائی که شهرداری تهران ساعات کاری کارکنان و مدیران خودش را به دلیل شیوع بیماری کرونا کاهش داده است متاسفانه تا کنون هیچ اقدامی در این زمینه برای رانندگان و کارگران شرکت واحد درنظر نگرفته است و  این مسائل باعث نارضایتی شدید رانندگان گردیده که چرا باید شهرداری بین کارکنانش تبعیض قائل شود چرا که رانندگان بیشتر درمعرض خطرات انتقال ویروس کرونا میباشند .

سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام میدارد کارگران ورانندگان شرکت واحد هم از زیر مجموعه های شهرداری تهران میباشند و از شهردار تهران میخواهد که هرگونه تبعیض بین رانندگان و کارگران شرکت  واحد و شهرداری خوداری کنند. لذا شرایط بحران کنونی برای هم یکسان است و زحمت کشان حمل ونقل عمومی بیشتر از همه در معرض خطر این آلودگی قرار دارند.

https://t.me/vahedsyndica

——————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.