“بخت برگشته”، شعر از حسین اکبری

هیهات!
این بخت برگشتگی را
سرنوشت
به پای ما خواهد نوشت
هیهات! ….

—————————————-

بخت برگشته
جماعت بی پناهی
که خونِ خانوارِ خویش را
برای رفع تشنگی
با ولعی بی حساب
می نوشند!

بخت برگشته
جماعت حیرانی
بر راهی ناهموار
که چون گزمکان
ره بر رفیقان خویش
با خشونتی در کلک و کلام
می بندند!

بخت یاریِ صاحبانِ روزگار تباهی
بر این سیاق
تا سحرگاهان دور
برپا خواهد ماند
هیهات!
این بخت برگشتگی را
سرنوشت
به پای ما خواهد نوشت
هیهات!

“حسین اکبری”
هشتم اسفند ۱۳۹۸

———–

منبع:
https://t.me/tribunesarzaminman

————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.