اتهامات ساختگی علیه جولین اسانژ

کار ویکی لیکس، رهبران سیاسی در آمریکا، انگلستان، فرانسه و روسیه را به یک میزان تهدید می‌کند. ویکی لیکس اطلاعات محرمانه‌ی دولتی را منتشر می‌کند. این کار «ضد پنهان‌کاری» است. ….

———————————————

نیلز ملتسر، بازرس و پژوهشگر ویژه‌ی سازمان ملل در گفتگویی با مجله‌ی سوئیسی «جمهوری» مدعی است که اتهامات علیه جولین آسانژ ساختگی و از دسیسه‌های دستگاه‌های اطلاعاتی دمکراسی‌های غربی اند. می‌گوید: «چهار کشور دمکراتیک، آمریکا، اکوادر، سوئد و بریتانیای کبیر، دست به‌دست هم داده‌اند تا برای حفظ قدرت‌شان از یک انسان هیولایی بسازند؛ چنان‌ که سپس بتوان او را [همچون ساحران و سرخ‌مویان و زندیقان] بر خرمن آنش نهاد و سوزاند. ماجرای اسانژ، رسوایی عظیم و اعلام ورشستگی دولت‌های مدعی قانون‌مداری غرب است.

کار ویکی لیکس، رهبران سیاسی در آمریکا، انگلستان، فرانسه و روسیه را به یک میزان تهدید می‌کند. ویکی لیکس اطلاعات محرمانه‌ی دولتی را منتشر می‌کند. این کار «ضد پنهان‌کاری» است. و در جهانی که در دمکراسی‌های باصطلاح بالیده نیز پنهان‌کاری دست بالا را دارد، چنین اقدامی همچون تهدیدی بنیان‌برانداز تلقی می‌شود. اسانژ آشکار کرده است که امروز، مشغله‌ی دولت‌ها رازداری مشروع نیست، بلکه پنهان نگه‌داشتن اطلاعات مهم پیرامون فساد و جنایت است.»

—————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.