چهار کتاب منتشر شده توسط «نهاد علیه بیکاری»

۱- “استاد”: زندگینامه ای درباره “اگوست پالم” بنیانگذار سوسیال دمکراسی سوئد
۲- “مجمع عمومی کارگری، چرا و چگونه”: یک راهنمای عمل برای فعالین محلی کارگری
۳- ” اسرار نهان کارگران بیکار در ایران”: یک دفتر طنز کارگری
۴- مانیفست جنبش علیه بیکاری (شامل مرامنامه شوراهای بیکاران) ….

—————————————————–

aleihe-bikari

«نهاد علیه بیکاری» در فعالیتهای خود از جمله چهار کتاب (یا کتابچه) منتشر کرده است.

کتابها (یا کتابچه ها) بشرح زیر میباشند:

۱- “استاد”: زندگینامه ای درباره “اگوست پالم” بنیانگذار سوسیال دمکراسی سوئد
http://lajvar.se/pdf/Master.pdf

2- “مجمع عمومی کارگری، چرا و چگونه”: یک راهنمای عمل برای فعالین محلی کارگری
http://lajvar.se/pdf/Maj-Omomi.pdf

3- ” اسرار نهان کارگران بیکار در ایران”: یک دفتر طنز کارگری
http://lajvar.se/pdf/Daftar-e-tanz-e-kargari.pdf

4- مانیفست جنبش علیه بیکاری (شامل مرامنامه شوراهای بیکاران)
http://lajvar.se/pdf/ABikari-manifest.pdf

——–
وبسایت علیه بیکاری
http://www.a-bikari.com

—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.