فراخوان سراسری: ۸ مارس روز جهانی زن و ادامه پشتیبانی های افراد, نهادها و رسانه ها

در هشت مارس، روز جهانی، شما فعالین، سازمان ها و تشکلات حامی آزادی و رهایی زنان می توانید در  رسا کردن صدای زنان ایران در افکار عمومی با ما همراه شوید و علاوه بر آن با درج نامتان در ذیل این فراخوان از مبارزه مشترک مان حمایت کنید. ….

——————————————-

فراخوان سراسری: ۸ مارس روز جهانی زن
روز مبارزاتی در خدمت به تحقق بخشیدن به رویای آزادی و رهایی مان!

فراخوان سراسری: ۸ مارس روز جهانی زن و ادامه پشتیبانی های افراد, نهادها و رسانه ها

خشونت بر زنان ابعاد جهانی هولناکی به خود گرفته و در هر ثانیه صدها زن جان خود را در اثر خشونت های سازمان یافته از دست می دهند. در این شرایط ضروری است که زنان سراسر جهان جبهه مبارزاتی خود را به وجود آورده و گسترش دهند.

هشت مارس روز اتحاد و همبستگی جهانیمان، روز صف آرائی مان در مقابل سیستم سرمایه داری- امپریالیستی مردسالار حاکم بر جهان و همه مرتجعین رنگارنگ که زنان و بدن شان را به اسارت گرفته اند، در راه است. روز مبارزه مان در خدمت به تحقق بخشیدن به رویای آزادی و رهاییمان در راه است. روزی که میتواند میلیونها زن را زیر پرچم شکستن زنجیر هزاران سالهی ستم بر زن در کنار هم قرار دهد.

خشونت بر زنان ابعاد جهانی هولناکی به خود گرفته و در هر ثانیه صدها زن جان خود را در اثر خشونت های سازمان یافته از دست می دهند. در این شرایط ضروری است که زنان سراسر جهان جبهه مبارزاتی خود را به وجود آورده و گسترش دهند. جبههی زنان آگاه و متشکل، جبههی مبارزه علیه هر شکلی از خشونت علیه زنان، جبههی مبارزه علیه همه بنیادگرایان مذهبی و نیروهای واپسگرا در سراسر جهان، جبههی مبارزه علیه جنگ طلبی و تجاوزهای نظامی و اشغالگری، جبههی مبارزه علیه همهی قدرتهای سرمایهداری – امپریالیستی مردسالار که با همدستی زنستیزان اسلامی و غیراسلامی، نظم جهنمی خود را در جهان گستردهاند و میلیونها انسان را درکام مرگ، فقر و فلاکت و آوارهگی فرو بردهاند.

این واقعیت را باید در نظر داشت که بدن زنان در همه جا از کشورهای پیشرفته و “مدرن” امپریالیستی گرفته تا کشورهای عقب نگاه داشته شده، به ابژه جنسی بدل شده است. مبارزه زنان ایران علیه حجاب اجباری جدا از مبارزه زنان در کشورهای غربی علیه سکسیسم نیست. بدن زنان به عنوان کالای جنسی به غنیمت گرفته شده است. مبارزه زنان در هر گوشه ای از جهان برای رهایی از این انقیاد، بخشی انکار ناشدنی از مبارزه همه زنان در سراسر جهان است.

به ایران نگاه کنیم ، زنان ایران پس از ۴۱ سال مبارزه و مقاومت، امروز و در شرایط کنونی در صف مقدم مبارزه درجهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، یکی از زن ستیز ترین رژیم های جهان قرار دارند. زنانی که با مبارزه تعرضی خود در لغو حجاب اجباری در اماکن عمومی، قلب رژیم تئوکراتیک را نشانه رفته وفصل جدیدی از مبارزه را آفریده اند. زنانی که در خیزش ها و مبارزات گوناگون، شدت تنفرشان از رژیم جمهوری اسلامی، در فریادهای خشمگینانه شان در سراسر ایران و جهان طنین افکنده است.

ما فعالین کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران در هشت مارس روز جهانی زن، می خواهیم صدای هزاران هزار زنی باشیم که امروزه درمبارزات گوناگون علیه رژیم جمهوری اسلامی، با جسارت و نقش آفرینی، مرگ را تحقیر کرده اند. می خواهیم به همه زنان و نیروهای آزایخواه و مترقی اعلام کنیم که تضاد آشتی ناپذیر اکثریت زنان با رژیم جمهوری اسلامی به نقطه ی اوج خود رسیده و اولین قدم در جهت کسب رهایی زنان، تنها و تنها با سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی رقم می خورد. تقویت این مبارزه از جانب فعالین و تشکلات زنان و همه نیروهای آزادیخواه و مترقی در سراسر جهان، به پیشروی جنبش جهانی زنان در رفع ستم جنسیتی یاری خواهد رساند.

در هشت مارس، روز جهانی، شما فعالین، سازمان ها و تشکلات حامی آزادی و رهایی زنان می توانید در رسا کردن صدای زنان ایران در افکار عمومی با ما همراه شوید و علاوه بر آن با درج نامتان در ذیل این فراخوان از مبارزه مشترک مان حمایت کنید.

کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران

***

سیدنی- استرالیا

***

لندن – انگستان
زمان: شنبه ۷ مارس ۲۰۲۰ ساعت ۱۲:۰۰
مکان: Oxford Street- Selfridges
نزدیکترین ایستگاه قطار: Marble Arch

**************
برمن- آلمان
زمان: ۸ مارس ۲۰۲۰ ساعت ۱۳:۰۰
مکان: Gotheplaz, 28203 Bremen
نزدیکترین ایستگاه قطار: Theater am Goetheplatz

***
بروکسل – بلژیک
زمان :یکشنبه ۸ مارس ۲۰۲۰ ساعت ۱۴ تا ۱۷٫۳۰
مکان :P lace de la Monnaie, 1000 Bruxelles, Belgium
تلفن تماس: : ۳۲۴۸۶۵۹۵۶۱۷ +

***

فرانکفورت – آلمان
زمان: شنبه ۷ مارس ۲۰۲۰ ساعت ۱۴٫۰۰
مکان: Kaisersack Frankfurt Hauptbahnhof

***
آمستردام -هلند
زمان: یک شنبه ۸ مارس۲۰۲۰ / ساعت ۱۲:۰۰
مکان تجمع آکسیون: میدان دام آمستردام
آدرس سالن ادامه مراسم بعد از آکسیون:
Crea, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam / om 16:00
ساعت شروع برنامه: ۱۶:۰۰

***

استکهلم- سوئد
زمان: یکشنبه ۸ مارس ۲۰۲۰ ساعت ۱۳٫۰۰
مکان : SergelstorgMot NorraBantorget
شب همبستگی مشترک در گرامیداشت روز جهانی زن:
زمان: ۶ مارس ۲۰۲۰ ساعت ۱۸٫۰۰
مکان: Akselsbarge Tb

***

هانوفر- آلمان
زمان: یکشنبه ۸ مارس ۲۰۲۰ ساعت ۱۴٫۰۰
Am Hauptbahnhofمکان:

*******

برای تماس با ما می توانید باایمیل زیر تماس بگیرید:
Karzar.zanan.2016@gmail.com

در همبستگی :
سازمان زنان هشت مارس(ایران-افغانستان)
روند سوسیالیستی کومه له
مبارزه برای جهانی بدون مرز (افغانستان-ایران)
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران – انگستان
کمپین بین المللی در دفاع از حقوق زنان
کمیته بین المللی برای حق زنان سنتر نینا

افراد:

مجید مشیدی

رضا بی شتاب

روناک شوانی: نویسنده

نجیبه محمود: روزنامه نگار و فعال جنبش برابری طلب

زهرا شمس

منوچهر تقوی بیات

مهر آفاق مقیمی نیاکی: فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

مراد عظیمی – فعال سیاسی و تحلیلگر سیاسی

هوزان محمود: فمینیست و سر دبیر پروژه کولتور- بریتانیا

ناهید مکری: فعال حقوق بشر، فعال حقوق زنان

جعفر امیری – فعال سیاسی

شهره تهرانی : فعال زنان

گیتا زینلانی: فعال زنان

مهسا روژان : فعال زنان

سمیرا باستانی: فعال زنان

ندا روشن: فعال زنان

فریبا امیر خیزی: فعال زنان

فریماه روشن: فعال زنان

فریدا فراز: فعال زنان

رها پارسا: فعال زنان

صدیقه محمدی: فعال زنان

فریده رضایی: فعال زنان

پروانه بکاه :فعال زنان

اخگر فرزانه: فعال زنان

پری رستگار: فعال زنان

آتش پایدار: فعال زنان

وجیهه قانی: فعال زنان

آیدا پایدار: فعال زنان

پریسا منصوری: فعال زنان

ونوس درخشان: فعال زنان

ثریا فتاحی : فعال زنان

گلاله سلیمی بابا میری: فعال زنان

تانیا احمد آبادی: فعال زنان

آیدا سجاد : فعال حقوق زنان

گلاله سلیمی بابا میری:فعال حقوق زنان

تانیا نیلی احمد آبادی: فعال حقوق زنان

دیانا حیدری: فعال زنان

گلاویژ حیدری: فعال زنان

شیرین حسینی: فعال زنان

صحرا بهار: فعال زنان

لاله آزاد: فعال حقوق زنان

فرانک رها: فعال زنان

سحر ناجی: فعال زنان

نیلوفر تهرانی: فعال زنان

لیلا پرنیان : سر دبیر نشریه هشت مارس

دریا سلیمی

ژوان غفوری

گلاله آقا برایی

مهرنوش معظمی

سونیا شوکری

شهلا حیدری

احسان حقیقی نژاد:

شیوا سبحانی: فعال زنان

ناهید وفایی: شاعر و فعال سیاسی

ابراهیم حیدری : شاعر و فعال سیاسی

ابراهیم رستمی: فعال سیاسی

انور عزیزیان : فعال سیاسی

آرام فرج الهی: فعال سیاسی

لقمان ویسی: فعال کمونیست

اسرین قادری: فعال سیاسی

ناصر زمانی: فعال سیاسی

هه تاو عبدوالهی: روزنامه نگار و شاعر

فراست صالحی: فعال زنان

گلاله مروتی: فعال زنان

بهار ملکی

شلیر مالکی

فرهاد کیان: فعال سیاسی و فعال تشکل جهانی بدون مرز(افغانستان-ایران)

کامران هدایت: فعال سیاسی و فعال تشکل جهانی بدون مرز(افغانستان-ایران)

امید سپنتا: فعال سیاسی و فعال تشکل جهانی بدون مرز(افغانستان-ایران)

کیانوش پارسا : فعال تشکل جهانی بدون مرز (افغانستان-ایران)

مزدک فرامرزیان: فعال تشکل جهانی بدون مرز (افغانستان-ایران)

مصطفی رحمانی: فعال تشکل جهانی بدون مرز (افغانستان-ایران)

ذلمی نامور: فعال تشکل جهانی بدون مرز(افغانستان-ایران)

خسرو احمدی : فعال تشکل جهانی بدون مرز(افغانستان-ایران)

میترا محمودی: مسئول رادیو آوای زن- سیدنی استرالیا

احسان حقیقی نژاد: نویسنده و فعال سیاسی

شمسی خرمی: فعال سیاسی

حیدر بابا: فعال سیاسی

مرجان افتخاری: فعال سیاسی

صمد شمس: فعال سیاسی

احمد پوری: از سازمان پناهندگی پرایم

نرگس شیرزاد: فعال حقوق زنان

عباس سماکار: شاعر و فعال سیاسی

وی ین : مدیر اجرایی مرکز مالی زنان – انگلستان

هلن گیل برت : فعال تشکل زنان رادیکال در استرالیا و آمریکا

سبرینا قریشی: بنیان گذار تشکل” بپا خاستن میلیون زن” – انگلستان

آمادور نویدی فعال سیاسی و رسانه ای – مترجم

اصغر زین الدین – فعال سیاسی

احمد عزیزپور – فعال سیاسى

اسماعیل فتاحی –از ترکیه

الف پویان – فعال سیاسی

بهرام سلطانی – فعال حقوق بشر

بهنام چنگایی – فعال سیاسی

بهرام رحمانی – نویسنده و تحلیلگر سیاسی

بهزاد بارخدائی – فعال کارگری

بهروز سورن – فعال سیاسی, رسانه ای و زندانی سیاسی سابق

پرویز میرمکری – شاعر

ثریا فتاحى فعال سیاسى – زنان

جعفر حسین زاده – فعال سیاسی

صدیق جهانی – فعال کارگری

علی مبارکی – فعال کارگری

علی پیچگاه – فعال کارگری

کامبیز گیلانی – شاعر

محسن رضوانی – فعال کارگری

ندا نوآور – فعال حقوق زنان

ساشا آذر

سروه ناصری: فعال سیاسی

محمد نبوی: فعال سیاسی

هلاله رافع: فعال زنان

مریم افراسیاب پور: فعال زنان

زهره خیام: فعال زنان

غلام عسگری: فعال کارگری در تبعید

ماریا رشیدی: مسئول انجمن حق زن

شهین پویا: فعال زنان، زندانی سیاسی سابق

زیبا کرباسی: شاعر

امید محمدیه ـ عضو انجمن پناهندگان و مدافع حقوق بشر و حقوق پناهندگی

محمد رضا ابراهیم بابایی ـ فعال سیاسی و مدافع حقوق پناهندگی

نوش آفرین جعفری ـ فعال سیاسی و مدافع حقوق پناهندگی

بهروز میرزائیان ـ فعال سیاسی و مدافع حق پناهندگی

محمد رضا هادی پور ـ فعال سیاسی عضو انجمن پناهندگان ایرانی و مدافع حقوق پناهندگی

رنجبر فکری ـ مدافع حقوق پناهندگی و حقوق بشر

علیرضا ابراهیم بابایی ـ فعال سیاسی

سعید شجاعی الوند ـ فعال حقوق بشر

فوادسهرابی ـ فعال حقوق پناهندگی

پر دل زارع ـ فعال سیاسی و حقوق پناهندگی

مهسا خانی پور ـ فعال مدنی و مدافع حقوق کودکان و زنان

مهوش رشیدی ـ فعال حقوق بشر و مدافع حق پناهندگی

زهرا شیرویه ـ مدافع حقوق بشر و حقوق پناهندگی

اتوسا رضازاده ـ  مدافع حقوق پناهندگی

آتنا کرمانشاهی ـ مدافع حقوق پناهندگی

سینا مهدویان وکیل و مدافع حقوق بشر و حقوق پناهندگی

بهاره سلکی ـ مدافع حقوق زنان  وحقوق بشر

ایمان حیدری ـ مدافع حقوق بشر و پناهندگی

فتح الله خلیلی ـ فعال سیاسی و عضو انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ

محبوبه جاهدی فر ـ فعال سیاسی و عضو انجمن پناهندگان ایرانی و مدافع حقوق پناهندگی

هلن حبیبی ـ مدافع حقوق پناهندگی و حقو ق زن

عباس تکلو بیغش ـفعال سیاسی و مدافع حقوق پناهندگی

ماریا نظری ـ فعال سیاسی

محسن ایزدی املی ـ مدافع حقوق بشر و حق پناهندگی

توفیق محمدی ـ فعال سیاسی و مدافع حقوق پناهندگی و علیه نژاد پرستی

نهادها

زنان رادیکال: استرالیا و آمریکا ( Radical women- Australia and United State)
جنبش زنان در شمال و شرق سوریه (Women’s Movement in North and East Syria)
بپا خاستن میلیون زن – انگلستان (Million Women Rise)
مرکز مالی زنان – بریتانیا(Women Resource Centre-UK)
بنیاد زن و جامعه – بخش خاورمیانه
انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ
شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا – استکهلم
پلاتفرم دمکراتیک ایران – استکهلم
کانون دمکراتیک پناهندگان
کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی ایران (فریاد خاواران)
انجمن سوسیالیستها سوئد
حامیان مادران پارک لاله – استکهلم
اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور
جنبش کارگری چگوارا
اینفو ایران – وین
کمیته حمایت از زنان کرد
جمعیت مبارزه برای رهایی زنان در ایران
انجمن حق زن – سوئد
شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران- لندن

رسانه ها:
سایت کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران
سایت: سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)
سایت: جهانی بدون مرز(افغانستان-ایران)
سایت افق روشن
سایت لجور
سایت اتحاد کارگری
سایت کانون دمکراتیک پناهندگان
سایت اشتراک وورد پرس
رادیو ندای مقاومت
وبلاگ اخگر
سایت گزارشگران

———————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.