شوراهای دهقانی و کارگری ترکمن‌صحرا

به مناسبت چهلمین سالروز تیرباران چهار رهبر خلق ترکمن (توماج، مختوم، واحدی و جرجانی) به دست نیروهای نوپای سپاه پاسداران در ۲۹ بهمن ۱۳۵۸
دریافت کتاب «زندگی و مبارزه خلق ترکمن»….

—————————————–

2710
در ۱۸ بهمن ۵۸، پنج نفر از وزارت کشاورزیْ مأمور حل مسئله زمین و رسیدگی به کار شوراھای دھقانی به‌اتفاق چهار رھبر خلق ترکمن، شامل توماج، واحدی، جرجانی و مختوم در ساختمان ستاد شوراھای ترکمن‌صحرا در گنبد به برپایی جلسه پرداختند. پس از پایان جلسه در ساعت ٢ نیمه‌شب، ھمگی از ستاد خارج و ۴ نفر مزبور با یک ماشین و ھیئت دولتی با یک ماشین دیگر به راه می‌افتد. روی پل شمال غربی شهر، نیروهای پاسدار به ھر دو ماشین ایست می‌دھند. ماشین اول بازرسی و حرکت می‌کند. رفقای ترکمن در اینجا بازداشت می‌شوند. روز ٢٢ بهمن آنان را به تهران و به زندان اوین منتقل‌ می‌کنند.
در تاریخ ٢۶ بهمن، هر چهار نفر از اوین به مرکز سپاه در سلطنت آباد منتقل شده و در اختیار “محسن رفیق‌دوست” ‌معاون فرمانده سپاه قرار می‌گیرند.
سحرگاه روز دوشنبه ٢٩ بهمن در مسیر بین گنبد و بجنورد (بین مینودشت و چمن بید) اجساد شکنجه شده و به گلوله بسته شده آنان یافت شد.

کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن در ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا در آذر ۱۳۵۸ نوشت: «ترکمن صحرا هرگز چنین گسترشی از مبارزه طبقاتی را به خود ندیده است. شناخت قوانین عینی حاکم بر این مبارزه در ارتباط با روند کلی مبارزه طبقاتی در سراسر ایران، وظیفه‌ی آن نیروهای انقلابی و مبارزی‌ست که رهبری و سازماندهی مبارزه‌ی طبقاتی در ترکمن صحرا را به عهده گرفته‌اند. بدون شناخت این قوانین، پیش‌بینی دورنماها و تعیین خط مشی مبارزه مقدور نیست. تئوری دربرگیرنده‌ی این قوانین باید در رابطه‌ی نزدیک با پراتیک طبقات و گسترش مبارزه‌ی ملی تدوین شده و به نوبه‌ی خود به‌مثابه یک عامل مادی بر گستردگی اعتراضات تاثیر گذارد. تعیین دقیق ویژگی‌های رشد روابط سرمایه‌داری در روستاهای ترکمن صحرا، بررسی قطب‌بندی‌های طبقاتی در حال حاضر و بازتاب آن در موقعیت شوراها و اتحادیه‌های روستایی، به‌خصوص باتوجه به تشکیل «اتحادیه‌ی سراسری روستایی ترکمن‌صحرا» (که در حال حاضر دربرگیرنده‌ی ۲۸۰ شورای متشکل در ۲۵ اتحادیه‌ی روستایی است)، تحلیل مشخص از چگونگی پیوند مبارزه‌ی ملی و طبقاتی در ترکمن‌صحرا با جنبش دموکراتیک سراسری ایران به‌ویژه مبارزه‌ی در حال گسترش طبقه‌ی کارگر، از جمله وظایف مهمی است که باید بدان پاسخ داده شود».

کتاب «زندگی و مبارزه خلق ترکمن» از سوی کانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن و ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا در بهمن‌ماه ۱۳۵۸ تدوین شد که پی‌دی‌اف آن ضمیمه شده است.

زندگی و مبارزه خلق ترکمن بخش ۱
zendegi-va-mobarezeye-khalghe-torkman-01.pdf

زندگی و مبارزه خلق ترکمن بخش ۲
zendegi-va-mobarezeye-khalghe-torkman-02.pdf

زندگی و مبارزه خلق ترکمن بخش ۳
zendegi-va-mobarezeye-khalghe-torkman-03.pdf

2711
منبع: کانال تلگرام سرخط
https://t.me/SarKhatism

—————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.