فراخوان عام به یاد جانباختگان راه آزادی و برابری و در دفاع از تمامی زندانیان سیاسی

ما همه شما انسان های شریف و گروهبندی های مختلف سیاسی و اجتماعی را فرامی خوانیم که به همراه یکدیگر روز شنبه ۲۲ فوریه ۲۰۲۰ ساعت ۲ میدان یرن توریت- گوتنبرگ اجتماع اعتراضی برپا داریم! ….

———————————————————

فراخوان عام
به یاد جانباختگان راه آزادی و برابری و در دفاع از تمامی زندانیان سیاسی

شنبه ۲۲ فوریه ۲۰۲۰ ساعت ۲ میدان یرن توریت- گوتنبرگ

2708
آزادیخواهان و انسان های شرافتمند، فعالان گروهبندی های سیاسی گوتنبرگ!

هنوز خانواده های جانباختگان آبان ۱۳۹۸هیچ پاسخی از مقامات نظام در چرایی کشتار فرزندان خود دریافت نداشته اند . هنوز از ۱۰۰۰۰ دستگیرشدگان آبان ما به خانواده ها و به افکار عمومی جامعه ما اطلاع رسانی نشده و خانواده های آنان از زندانی به زندان دیگر سرگردانند.

درست در چنین شرایطی ما شاهد سیاست سرکوب جمهوری اسلامی در آستانه انتصابات مجلس اسلامی، با احضار فعالان زن، کارگری، معلمان، دانشجویان و اقلیت های ملی به زندان ها برای طی دوران زندان شان، در کنار احکام سنگین برای زنان و دستگیرشدگان زندانی همه و همه بیانگر آن است که رژیم اسلامی در پی ایجاد فضای رعب و وحشت بیشتر است تا بتواند مانع رشد و گسترش حرکت های مردمی شود. به نظر می رسد حاکمیت در این عرصه قصد عقب نشینی ندارد.

به این مجموعه باید حوادث طبیعی هم چون سیل در بلوچستان و برف و بوران شدید در گیلان و اردبیل و آذربایجان و قتل خیل عظیم کولبران را در مناطق مختلف کردستان که فشار شدیدی بر مردم این مناطق وارد کرده است و هم ناتوانی و بی برنامگی و ناکارآمدی مدیریت در این عرصه ها را بیش از پیش به نمایش گذاشته است. این همه نشان می دهد که کاسه صبر مردم لبریز شده و حتی حوادث طبیعی نیز می توانند به عاملی برای رشد اعتراضات توده ای تبدیل شوند.

ما همه شما انسان های شریف و گروهبندی های مختلف سیاسی و اجتماعی را فرامی خوانیم که به همراه یکدیگر روز شنبه ۲۲ فوریه ۲۰۲۰ ساعت ۲ میدان یرن توریت- گوتنبرگ اجتماع اعتراضی برپا داریم!

هزاران هزار نفر از دستگیرشدگان خیزش توده ای یک هفته ای آبان ۹۸ و موج دستگیری های بعدی در زندان های ایران جان شان در خطر است.

در دفاع از یکایک آنان و نه گفتن به تمامیت نظام اسلامی در کنار هم باشیم
زنده باد آزادی، زنده باد برابری، نابود باد رژیم اسلامی ایران

تلفن های ارتباط : ۰۷۳۶۷۷۸۸۱۵ / ۰۷۳۹۸۰۹۹۹۰

جمعی از فعالان سیاسی و پناهندگان- گوتنبرگ

————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.