بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی ندامتگاه مرکزی کرج‌ در تحریم انتخابات مجلس

بی تردید اگرامروز ما ملت با صندوق قهر کردیم پیامی محکم با انعکاس و صدایی رسا در دنیا طنین انداز کردیم. که آی خلایق ما مردم ایران دیگر جمهوری اسلامی و رهبرش را نمیخواهیم، ما دیگر نه اصلاح طلب را می پسندیم نه اصول گرا را و بقول معروف، نه مرسی رای  نمیدهم. ….

——————————————–

چندی پیش رئیس جمهور حسن روحانی در جمع استانداران و فرمانداران کل  کشور سخنانی بقول رهبر جمهوری اسلامی فتنه انگیز از رد صلاحیت ها و تشریفاتی شدن و الکترونیکی نشدن انتخابات و ترس از جرم تلقی شدن کلمه جمهوری در آینده ای نزدیک و عدم تصویب FATF در مجمع تشخیص ‌مصلحت نظام و غیره بر زبان آورد. که تا حدودی عمق شکاف در میان حاکمان جمهوری اسلامی را نمایان نمود و روشن ساخت که گویا فاتحه اصلاح طلبی در این رژیم اسلامی خوانده شده و اصلاح طلبان به محاق رفته اند.

کوتاه سخن اینکه با توجه به این اظهارات رئیس جمهور در آن جلسه که عمدا نیز به صورت زنده ازصدا و سیما پخش نشد، و حوادث تلخ و دردناک ماههای اخیر و جنایاتی که توسط رژیم بر علیه مردمان این سرزمین صورت گرفت. و موجب پرپر شدن جمع کثیری از نخبگان و ازادیخواهان وطن  گردید. بسیار روشن است که این نوع موضع گیریها یا از سیاست مزورانه آنهاست که دوباره با این جنگ زرگری و مصالحه دقیقه نودی و تایید صلاحیت عده ای از اصلاح طلبان در روزهای پایانی مانده به انتخابات مجلس، مردم را به پای صندوق های رای بکشانند.(همان حیله قدیمی انتخاب بین بد و بدتر) و یا بالعکس نشان از استیصال و  سردرگمی ایشان در مواجهه با این هجمه عظیم فشارهای سیاسی و اقتصادی تحریم ها و ناراضیتیها و اعتراضات مردمی است.

بهرحال هر چه هست و هر چه در سر دارند برای ما زندانیان محبوس در بند جمهوری اسلامی دستشان رو شده است.
وعقیده ما همچون تمامی سنوات گذشته تحریم انتخابات وشرکت نکردن در این سیاه بازی سردمداران جمهوری اسلامی است.
بی تردید اگرامروز ما ملت با صندوق قهر کردیم پیامی محکم با انعکاس و صدایی رسا در دنیا طنین انداز کردیم.
که آی خلایق ما مردم ایران دیگر جمهوری اسلامی و رهبرش را نمیخواهیم، ما دیگر نه اصلاح طلب را می پسندیم نه اصول گرا را و بقول معروف، نه مرسی رای  نمیدهم.

تحریم  انتخابات

امضا  کنندگان
محمد ریاضت
مهدی فراحی  شاندیز
امیر علی مرادی
محمد آشتیانی عراقی

بهمن۹۸
ندامتگاه  کرج

——————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.