چای – گپ و گفت – سیاست در پاتوق کتاب اندیشه – گوتنبرگ (سوئد)

بازنگری به تجربه نفتگران (کارگران – کارمندان) آبادان در مقطع انقلاب ۵۷، سخنران آقا رحمان از مطلعین این رویداد تاریخی ….

—————————————————-

2680

—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.