شماره ۵۳ سوسیالیسم کارگری منتشر شد

سوسیالیسم کارگری بازتاب دهنده مبانی نظری و مشی سیاسی سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان ….

—————————————–

دانلود نشریه:
http://lajvar.se/pdf/socialism-kargari-53.pdf

———————

2672

———————

دانلود نشریه:
http://lajvar.se/pdf/socialism-kargari-53.pdf

————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.